Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dünya'mızın şekli ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dünya'mızın şekli küpe benzer.
B
Dünya'mızın şekli silindire benzer.
C
Dünya'mızın şekli küreye benzer.
Soru 2
Gezegenimizin şeklini bir varlığa benzetmek istersek hangisine benzetebiliriz?

A
Muz
B
Kabak
C
Armut
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi su tabakasında yer almaz?

A
Dağlar
B
Okyanuslar.
C
Denizler
Soru 4
Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için gemiyle yola çıkıp dünyanın etrafını dolandıktan sonra yine aynı yere gelen bilim adamı hangisidir?

A
Macellan
B
Pisagor
C
Buruni
Soru 5
Eskiden beri insanlar yaşadığımız Dünya'nın şeklini merak etmişlerdir. Bu nedenle de dünyamızın şekli ile ilgili tahminlerde bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tahminlerden birisi değildir?

A
Dünyamızın bir öküzün boynuzunda yer alması.
B
Dünyamızın tepsi gibi düz olması.
C
Dünyamızın top gibi yuvarlak olması.
Soru 6
Aşağıdaki olaylardan hangisi dünyamızın yuvarlak olmasının bir sonucudur?

A
Uçakla hep aynı yöne gidildiğinde yine başlangıç yerine gelinmesi.
B
İklim ve hava olaylarının değişmesi.
C
Mevsimlerin oluşması.
Soru 7
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Dünya'mızın yüzeyinde sular daha çok yer kaplar.
B
Dünya'mızın yüzeyinde karalar ve sular eşit olarak yer kaplar.
C
Dünya'mızın yüzeyinde karalar daha çok yer kaplar.
Soru 8
I-Pisagor II-Birûnî III-Magellan Yukarıdaki bilim insanlarının ortak görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya'mızın tepsi gibi düz olduğuna inanmışlardır.
B
Dünya'mızın güneş siteminin merkezinde olduğunu söylemişlerdir.
C
Dünya'mızın küre şeklinde olduğunu savunmuşlardır.
Soru 9
Dünya modelinde mavi ile gösterilen alanlar neyi ifade eder?

A
Dağları
B
Ovaları
C
Suları
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın küre şeklinde olduğunun bir kanıtı değildir?

A
Dünyanın güneş etrafında dönmesi.
B
Deniz kenarında bizden uzaklaşan geminin yavaş yavaş kaybolması.
C
Uzaydan çekilen fotoğraflar.
Soru 11
Aşağıdaki olayların hangisinde dünyamızın yuvarlak olduğunu gözlemleyebiliriz?

A
Deprem sel gibi doğal afetler sırasında.
B
Gece-gündüz oluşumunda.
C
Ay tutulması sırasında.
Soru 12
Aşağıdaki bilim insanlarından hangileri Dünya’nın yuvarlak olduğunu söylemiştir?

A
İbni Sina, Lokman Hekim, Farabi
B
Arşimet, Newton, Paskal
C
Buruni, Pisagor ve Aristo
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilim adamları dünyanın düz olduğunu ispatlamıştır.
B
Dünyamızın şekli kutuplardan basıktır.
C
Eskiden insanlar dünyamızın düz olduğuna inanıyordu.
Soru 14
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yeryüzünün büyük bölümü sularla kaplıdır.
B
Su tabakası yeşil renktedir.
C
Hava tabakası canlıların yaşamasına elverişli değildir.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızı oluşturan tabakalardan birisi değildir?

A
Hava tabakası
B
Işık tabakası
C
Su tabakası
Soru 16
I. Dünya'nın uzayda çekilen resimlerinde Dünya'nın küre şeklinde olması. II. Dünya'nın ay üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olması. III. Sürekli aynı yöne doğru ve aynı yükseltiden uçan uçağın, ilk kalktığı yere tekrar gelmesi. IV. Yaklaşan bir geminin önce dumanını, sonra bacasını, daha sonra gövdesini görürüz. Yukarıdakilerden kaç tanesi dünyamızın yuvarlak olduğunun kanıtıdır?

A
3
İpucu:
B
4
C
2
Soru 17
Dünyamızın da yer aldığı dokuz gezegenin oluşturduğu yapıya ne ad verilir?

A
Saman yolu
B
Uzay boşluğu
C
Güneş sistemi
Soru 18
“Dünya’mız küre şeklindedir, fakat tam yuvarlak değildir. Kutuplardan biraz basık, ekvatordan biraz şişkindir.” Yukarıdaki açıklamaya göre, hangisi dünyaya daha çok benzemektedir?

A
Portakal
B
Çilek
C
Elma
Soru 19
Dünyamızın şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dünyamız kutuplardan basık top şeklindedir.
B
Dünyamız tepsi şeklindedir.
C
Dünyamızın şekli biraz yumurtaya benzemektedir.
Soru 20
Gezegenimizin şeklini en doğru şekilde nereden görebiliriz?

A
Deniz kenarından gökyüzüne bakarak.
B
Ay’a çıkıp Dünya’ya bakarak.
C
Yüksek tepelere çıkıp ufka bakarak.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön