Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yuvarlak olduğunun bir ispatıdır?

A
Dünyanın Güneş'in etrafında dönmesi.
B
Mevsimlerin oluşması.
C
Dünya üzerinde hep aynı yöne gidersek yine başladığımız yere geri dönmemiz.
Soru 2
Dünyamızın da yer aldığı dokuz gezegenin oluşturduğu yapıya ne ad verilir?

 

A
Saman yolu
B
Güneş sistemi
C
Uzay boşluğu
Soru 3
" Portekizli gemici Ferdinand Magellan (Ferdinand Macellan) bir yerden yolculuğa başlayan ki- şinin hep aynı yöne gitmesi hâlinde başladığı yere varacağını söylemiş ve İspanya’dan Dünya turuna çıkmıştır. Fakat yolculuk sırasında hastalanmış ve hayatını kaybetmiştir. Magellan’ın beraber yola çıktığı çok sayıdaki gemiden ancak iki tanesi İspanya’ya geri dönebilmiştir. " Bu olay bize neyi ispatlamıştır?

A
Dünyanın geniş olduğunu
B
Dünyanın düz olduğunu.
C
Dünyanın yuvarlak olduğunu
Soru 4
Dünyamızın şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A
Dünyamızın şekli biraz yumurtaya benzemektedir.
B
Dünyamız kutuplardan basık top şeklindedir.
C
Dünyamız tepsi şeklindedir.
Soru 5
Dünyamızın şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gelişmiş teknolojik araçlarla uzaydan çekilen fotoğraflar Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini kanıtlamaktadır.
B
Dünya’mız alt ve üst kısımlarından basık, yanlardan şişkindir.
C
Bir liman veya deniz kenarında duran bir kişi uzaktan gelen bir geminin önce direklerini ve bacasını, ardından burnunu ve üst kısmını, sonra da geminin gövdesini görür. Bu durum Dünya'nın düz olduğunu gösterir.
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A
Eskiden insanlar dünyamızın düz olduğuna inanıyordu.
B
Dünyamızın şekli kutuplardan basıktır.
C
Bilim adamları dünyanın düz olduğunu ispatlamıştır.
Soru 7
"Güneş doğarken önce Güneş’in bir kısmı, sonra yarısı, en sonunda ise tamamı görülür. Güneş batarken de yavaş yavaş gözden kaybolur." Bu durumun sebebi nedir?

A
Dünya'nın küre gibi olması.
B
Dünya'nın Güneş'in etrafında dönmesi.
C
Güneş'in Dünya etrafında dönmesi.
Soru 8
Aşağıdaki olaylardan hangisi dünyamızın yuvarlak olmasının bir sonucudur?

 

A
İklim ve hava olaylarının değişmesi.
B
Mevsimlerin oluşması.
C
Uçakla hep aynı yöne gidildiğinde yine başlangıç yerine gelinmesi.
Soru 9
"Eski dönemlerde yaşamış olan insanlardan bazıları da Dünya’nın şeklinin yuvarlak olabileceğini iddia etmişlerdir. Bu görüş daha sonraları birçok bilim insanı tarafından da kabul görmüş ve çeşitli olaylara dayanılarak ispatlanmıştır. Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yaşayan Yunan bilim insanı Pisagor, Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanıdır. " Metne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dünyanın yuvarlak olduğu çeşitli olaylara dayandırılarak ispatlanmıştır.
B
2500 yıl önce Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için uzaya gidilmiştir.
C
Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı Pisagor'dur.
Soru 10
"Dünya’da bir yerden havalanan uçak, hep aynı yöne doğru uçarsa havalandığı noktaya ulaşır. Örneğin, İstanbul’dan kalkan bir uçak sürekli doğuya doğru uçtuğunda tekrar İstanbul’a gelir. " Bu durum, Dünya’nın şeklinin neye benzemesinin bir sonucudur?

A
Küpe
B
Küreye
C
Daireye
Soru 11
Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için gemiyle yola çıkıp dünyanın etrafını dolandıktan sonra yine aynı yere gelen bilim adamı hangisidir?

 

A
Macellan
B
Buruni
C
Pisagor
Soru 12
I. Dünya'nın uzayda çekilen resimlerinde Dünya'nın küre şeklinde olması. II. Dünya'nın ay üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olması. III. Sürekli aynı yöne doğru ve aynı yükseltiden uçan uçağın, ilk kalktığı yere tekrar gelmesi. IV. Yaklaşan bir geminin önce dumanını, sonra bacasını, daha sonra gövdesini görürüz. Yukarıdakilerden kaç tanesi dünyamızın yuvarlak olduğunun kanıtıdır?

 

A
2
B
4
C
3
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yuvarlak olmasının bir sonucudur?

A
Mevsimlerin oluşması
B
Gece-Gündüz oluşması
C
Hava durumunun sürekli değişmesi
Soru 14
Aşağıdaki olayların hangisinde dünyamızın yuvarlak olduğunu gözlemleyebiliriz?

 

A
Gece-gündüz oluşumunda.
B
Ay tutulması sırasında.
C
Deprem sel gibi doğal afetler sırasında.
Soru 15
Aşağıdaki bilim insanlarından hangileri Dünya’nın yuvarlak olduğunu söylemiştir?

 

A
Arşimet, Newton, Paskal
B
İbni Sina, Lokman Hekim, Farabi
C
Buruni, Pisagor ve Aristo
Soru 16
Eskiden beri insanlar yaşadığımız Dünya'nın şeklini merak etmişlerdir. Bu nedenle de dünyamızın şekli ile ilgili tahminlerde bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tahminlerden birisi değildir?

 

A
Dünyamızın bir öküzün boynuzunda yer alması.
B
Dünyamızın top gibi yuvarlak olması.
C
Dünyamızın tepsi gibi düz olması.
Soru 17
"Teknolojinin henüz gelişmemiş olduğu eski zamanlarda yaşamış insanlar, Dünya’mızın şekli ile ilgili farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. " Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzetilmemiştir?

A
Masa
B
Tepsi
C
Kutu
Soru 18
" Bazı insanlar ise Dünya’nın bir öküzün boynuzlarında durduğunu düşünmüşlerdir. Öküzün kafasını oynatmasıyla Dünya’da deprem olduğuna inanmışlardır. " Sizce Dünya nerede durmaktadır?

A
Uzay boşluğunda.
B
İçi su dolu tepsi gibi denizin ortasında.
C
Öküzün boynuzlarında.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın küre şeklinde olduğunun bir kanıtı değildir?

 

A
Deniz kenarında bizden uzaklaşan geminin yavaş yavaş kaybolması.
B
Uzaydan çekilen fotoğraflar.
C
Dünyanın güneş etrafında dönmesi.
Soru 20
" Eski Yunanlılara göre Dünya’nın şekli düz bir tepsiye benzemekteydi. Hatta bazıları bu tepsinin içinin suyla dolu olduğunu ve Dünya’nın da bu suyun içinde yüzdüğünü düşünmüşlerdir. " Aşağıdakilerden hangisi bu düşüncenin doğru olmadığının kanıtıdır?

A
Ay'ın Dünya'nın çevresinde dolanması.
B
Deniz sularının kıyılara doğru taşmaması.
C
Deniz kenarında bizden uzaklaşan geminin yavaş yavaş gözden kaybolması.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön