Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eskiden insanlar dünyamızın düz olduğuna inanıyordu.
B
Dünyamızın şekli kutuplardan basıktır.
C
Bilim adamları dünyanın düz olduğunu ispatlamıştır.
Soru 2
Aşağıdaki bilim insanlarından hangileri Dünya’nın yuvarlak olduğunu söylemiştir?

A
Arşimet, Newton, Paskal
B
Buruni, Pisagor ve Aristo
C
İbni Sina, Lokman Hekim, Farabi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızı oluşturan tabakalardan birisi değildir?

A
Işık tabakası
B
Su tabakası
C
Hava tabakası
Soru 4
I-Pisagor
II-Birûnî
III-Magellan
Yukarıdaki bilim insanlarının ortak görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya'mızın tepsi gibi düz olduğuna inanmışlardır.
B
Dünya'mızın küre şeklinde olduğunu savunmuşlardır.
C
Dünya'mızın güneş siteminin merkezinde olduğunu söylemişlerdir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın küre şeklinde olduğunun bir kanıtı değildir?

A
Deniz kenarında bizden uzaklaşan geminin yavaş yavaş kaybolması.
B
Dünyanın güneş etrafında dönmesi.
C
Uzaydan çekilen fotoğraflar.
Soru 6
Gezegenimizin şeklini en doğru şekilde nereden görebiliriz?

A
Ay’a çıkıp Dünya’ya bakarak.
B
Deniz kenarından gökyüzüne bakarak.
C
Yüksek tepelere çıkıp ufka bakarak.
Soru 7
Aşağıdaki olaylardan hangisi dünyamızın yuvarlak olmasının bir sonucudur?

A
Mevsimlerin oluşması.
B
İklim ve hava olaylarının değişmesi.
C
Uçakla hep aynı yöne gidildiğinde yine başlangıç yerine gelinmesi.
Soru 8

I. Dünya'nın uzayda çekilen resimlerinde Dünya'nın küre şeklinde olması.

II. Dünya'nın ay üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olması.

III. Sürekli aynı yöne doğru ve aynı yükseltiden uçan uçağın, ilk kalktığı yere tekrar gelmesi.

IV. Yaklaşan bir geminin önce dumanını, sonra bacasını, daha sonra gövdesini görürüz.

Yukarıdakilerden kaç tanesi dünyamızın yuvarlak olduğunun kanıtıdır?

 

A
4
B
2
C
3
İpucu:
Soru 9
Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için gemiyle yola çıkıp dünyanın etrafını dolandıktan sonra yine aynı yere gelen bilim adamı hangisidir?

A
Buruni
B
Macellan
C
Pisagor
Soru 10
Eskiden beri insanlar yaşadığımız Dünya'nın şeklini merak etmişlerdir. Bu nedenle de dünyamızın şekli ile ilgili tahminlerde bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tahminlerden birisi değildir?

A
Dünyamızın top gibi yuvarlak olması.
B
Dünyamızın tepsi gibi düz olması.
C
Dünyamızın bir öküzün boynuzunda yer alması.
Soru 11
Dünya'mızın şekli ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dünya'mızın şekli küpe benzer.
B
Dünya'mızın şekli küreye benzer.
C
Dünya'mızın şekli silindire benzer.
Soru 12
Dünyamızın şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dünyamızın şekli biraz yumurtaya benzemektedir.
B
Dünyamız kutuplardan basık top şeklindedir.
C
Dünyamız tepsi şeklindedir.
Soru 13
“Dünya’mız küre şeklindedir, fakat tam yuvarlak değildir. Kutuplardan biraz basık, ekvatordan biraz şişkindir.” Yukarıdaki açıklamaya göre, hangisi dünyaya daha çok benzemektedir?

A
Elma
B
Çilek
C
Portakal
Soru 14
Dünyamızın da yer aldığı dokuz gezegenin oluşturduğu yapıya ne ad verilir?

A
Saman yolu
B
Uzay boşluğu
C
Güneş sistemi
Soru 15
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Dünya'mızın yüzeyinde sular daha çok yer kaplar.
B
Dünya'mızın yüzeyinde karalar ve sular eşit olarak yer kaplar.
C
Dünya'mızın yüzeyinde karalar daha çok yer kaplar.
Soru 16
Gezegenimizin şeklini bir varlığa benzetmek istersek hangisine benzetebiliriz?

A
Kabak
B
Armut
C
Muz
Soru 17
Aşağıdaki olayların hangisinde dünyamızın yuvarlak olduğunu gözlemleyebiliriz?

A
Gece-gündüz oluşumunda.
B
Ay tutulması sırasında.
C
Deprem sel gibi doğal afetler sırasında.
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hava tabakası canlıların yaşamasına elverişli değildir.
B
Yeryüzünün büyük bölümü sularla kaplıdır.
C
Su tabakası yeşil renktedir.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi su tabakasında yer almaz?

A
Denizler
B
Dağlar
C
Okyanuslar.
Soru 20
Dünya modelinde mavi ile gösterilen alanlar neyi ifade eder?

A
Suları
B
Ovaları
C
Dağları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön