3. Sınıf Sesin İşitmedeki Rolü Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir sesin işitilebilmesi ses şiddetine bağlıdır. Ses şiddeti, sesin işitilmesini sağlayan özelliğidir. Ses şiddeti düşük ya da yüksek olabilir. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin sesinin şiddeti diğerlerinden daha yüksektir?    
A
Uçak
B
Bisiklet
C
Otomobil
Soru 2
Büyük salonlarda veya kalabalık topluluklara konuşurken sesi artırmak için megafon veya hoparlörlere bağlı mikrofon kullanırız. Megafon veya hoparlör kullanarak sesin hangi özelliğini artırırız?      
A
Ses dalgasını
B
Ses yapısını
C
Ses şiddetini
Soru 3
Trafikte sürücüler arkalarından gelen itfaiye aracını görmemesine rağmen nasıl oluyor da geldiğini anlayıp ona yol veriyorlar?      
A
İtfaiyenin gelebileceğini düşünerek.
B
İtfaiyenin siren sesini işiterek.
C
Yangın çıktığını görerek.
Soru 4
Ses ve işitme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?  
A
İşitme için sesin belirli bir şiddeti olması gerekir.
B
Ses şiddet sesin kaynağına yaklaştıkça azalır.
C
Yüksek şiddetli sesler işitme kaybına yol açar.
Soru 5
Öğretmenimiz iki arkadaşımızı sınıfın karşısına çıkardı ve birinin kulağına bir şeyler söylemesini istedi. Daha sonra da yüksek sele söylemelerini istedi. Bu etkinlikte öğretmenimiz hangi sorunun cevabını bulmaya çalışmıştır?      
A
Ses çıkarmadan iletişim kurabilir miyiz?
B
Konuşmadan da anlaşabilir miyiz?
C
İnsan kulağı her sesi işitebilir mi?
Soru 6
Sınıfa yanımızdaki arkadaşımızı net olarak duyarız. Fakat bizden uzakta tahtanın önünde konuşan arkadaşlarımızın ne konuştuğunu net bir şekilde duyamayız. Bu durumla ilgili hangisi söylenemez?      
A
Kaynağından uzaklaştıkça ses dalgaları genişler.
B
Ses şiddet, ses kaynağından uzaklaştıkça azalır.
C
Ses şiddet, ses kaynağına yaklaştıkça artar.
Soru 7
İşitme kaybı olan kişiler işitme test sonrasında doktorun uygun gördüğü işitme cihazını kullanırlar. Bu cihazların hangi özelliğinden yararlanılır?      
A
Ses dalgalarını genişletmesi.
B
Ses şiddetini artırması.
C
Ses kaynağını yakınlaştırması.
Soru 8
Kullandığımız radyo, televizyon gibi araçların sesini duyamadığımız zaman sesini artırırız ya da bu araçların sesi bizi rahatsız ediyorsa sesini azaltırız. Bu durumlarda sesin hangi özelliğini artırmış ya da azaltmış oluruz?      
A
Şiddetini
B
Yapısı
C
Dalgasını
Soru 9
Bir mahallede düğün olduğunu duyduğumuz seslerden anlarız. Düğün evinin yerini bilmesek bile nerede olduğunu bulabiliriz. Düğün evini bulmada aşağıdakilerden hangisine dikkat ederiz?      
A
Sesin şiddetinin gittikçe yayılmasına.
B
Sesin şiddetinin gittikçe azalmasına.
C
Sesin şiddetinin gittikçe artmasına.
Soru 10
Telefonla konuşurken telefonu kulağımıza yaklaştırdığımızda duyduğumuz ses şiddetinin artığını, kulağımızdan uzaklaştırdığımızda ise ses şiddetinin azaldığını hissederiz. Hangi durumda sesin şiddeti azalır?      
A
Ses kaynağından uzaklaştığımızda.
B
Ses kaynağına yaklaştığımızda.
C
Ses kaynağına baktığımızda.
Soru 11
Çevremizde duyabildiğimiz ve duyamadığımız sesler vardır. İş makinesinin sesini rahatlıkla duyabiliriz. Fakat yerde yürüyen bir karıncanın sesini, ya da yarasaların çıkardıkları sesleri duyamayız. Karınca ya da yarasaların sesini neden duyamayız?      
A
Karınca ve yarasa ses çıkarmazlar.
B
Karınca ve yarasanın çıkardığı sesin şiddeti düşüktür.
C
Karınca ve yarasanın ses enerjisi yüksektir.
Soru 12
Çevremizde çeşitli sesler meydana gelir. Bunlardan bazıları uçak sesi gibi şiddetli seslerdir. Bazıları ise daha az şiddetli olabilir. Aşağıdaki varlıklardan hangisin sesinin şiddeti diğerlerinden daha azdır?      
A
Kuş
B
Arı
C
Kedi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön