3.Sınıf Doğal Çevreye Etkilerimiz Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Sağlık hizmetleri için hastaneler, eğitim için de okullar yaparak çevre değiştirilir.
B
Yapılan parklar, bahçeler ve spor alanları doğal çevrenin değişimine neden olur.
C
Barajlar yapılırken doğal çevrede değişiklik olmaz.
Soru 2
Nüfusun çoğalması nedeniyle tüketim de artmaktadır. Bu artan tüketimi karşılayabilmek için daha fazla üretim yapılmaktadır. Fazla üretim nedeniyle tarım alanlarında kullanılan gübre öncelikle hangisinin kirlenmesine neden olur?    
A
Toprak
B
Su
C
Hava
Soru 3
Dağ, ova, orman, deniz, göl gibi kendiliğinden oluşan yerler nasıl adlandırılır?    
A
Beşeri unsur
B
Yapay unsur
C
Doğal unsur
Soru 4
İstanbul Boğazı'nda bulunan asma köprülerden biri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'dür. Bu köprü, boğazın iki yakasını birbirine bağlar. Yukarıda belirtilenler nasıl adlandırılır?  
A
Tabii unsur
B
Beşeri unsur
C
Doğal unsur
Soru 5
Elektrik ve su ihtiyacımızı karşılamak için akarsular üzerine aşağıdakilerden hangisi yapılır?  
A
Kanal
B
Baraj
C
Köprü
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Tarım ilaçları bilinçsiz kullanılarak hava kirletiliyor.
B
Atıklar deniz, göl ve akarsulara dökülerek su kirletiliyor.
C
Arabalardan çıkan egzoz gazlarıyla hava kirletiliyor.
Soru 7
İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması için daha çok ağaç kesilmekte ve ormanlar tahrip edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi insanların ormanlarını tahrip etmesinin nedenlerinden birisi değildir?
A
Tarımda gübre ve ilaç kullanmak.
B
Barınak ve mobilya üretmek.
C
Tarım alanı açmak.
Soru 8
Nüfusun artması ve kentleşme ile doğal kaynaklara zarar vermekteyiz. Kanalizasyonlar hangi çevre sorununa neden olur?    
A
Toprak kirliliği
B
Hava kirliliği
C
Su kirliliği
Soru 9
İnsanlar, ihtiyaçları veya hayatlarını kolaylaştırmak için doğal çevreyi değiştirirler. Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından değiştirilmemiştir?    
A
Parklar
B
Barajlar
C
Ormanlar
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi doğayı korumak için yapılan insan faaliyetlerinden birisidir?    
A
Ulaşımı kolaylaştırmak için yollar, köprüler, alt ve üst geçitler yapılması.
B
Ormanların korunması, ağaçlandırma çalışmaları yapılması.
C
İnsanlar barınma ihtiyaçları için evler, apartmanlar inşa etmeleri.
Soru 11
İnsanların ve diğer tüm canlıların birlikte yaşadığı, doğal unsurların olduğu ortam nasıl adlandırılır?    
A
Doğal çevre
B
Genel çevre
C
Yapay çevre
Soru 12
Çöplerin ve kimyasal atıkların çevreye atılması toprak kirliğine neden olur. Toprak kirliliğine bağlı olarak hangisinin oluşması beklenir?    
A
Hava kirliliği
B
Su kirliliği
C
Çöp kirliliği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön