3.Sınıf Doğayı ve Çevreyi Koruyorum Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Evlerde yakıt olarak doğal gaz kullanılmalıdır. Daha az yakıt kullanımı için ulaşımda, özel araç yerine toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Bu önlemler hangisini önlemek için yapılır?    
A
Toprak kirliliği
B
Su kirliliği
C
Hava kirliliği
Soru 2
Akdeniz foklarının nesli tükenmek üzeredir. Bunun sebepleri arazsında hangisi gösterilemez?    
A
Bilinçsiz avlanma
B
Su kirliliği
C
Artan şehir nüfusu
Soru 3
İnsanların birtakım davranışları, bazı hayvan ve bitkilerin neslinin tükenmesine neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?    
A
Bilinçsiz ve kaçak olarak avlanmak.
B
Canlıların doğal yaşam alanlarına zarar vermek.
C
Hava, su ve toprak kirliliğini önlemek.
Soru 4
Doğal çevrenin yok edilmesi hangisine neden olur?    
A
Canlı yaşamının yok olmasına neden olur.
B
Çevre kirliliğinin önlemesine neden olur.
C
İnsan ihtiyaçlarının azalmasına neden olur.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından çevremizde yapılan olumlu değişikliklere örnek gösterilebilir?    
A
Park ve bahçeleri genişletmek.
B
Üretimi artırmak.
C
Geri dönüşüm yapmak.
Soru 6
Yaşamımızın her alanında ağaca ihtiyacımız vardır. Aşağıdakilerden hangisi ağacın faydalarından birisi değildir?
A
Erozyonu önlemek.
B
Havayı temizlemek.
C
Toprağı temizlemek.
Soru 7
Kutuplarda yaşayan kutup ayılarının da nesli tehlike altındadır. Kutuplardaki iklim değişikliği buzların erimesine sebep olmaktadır. Buzların erimesi de kutup ayılarının yaşam ortamının zarar görmesi anlamına gelmektedir. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Çevre kirliliği
B
Su kirliliği
C
Küresel ısınma
Soru 8
Narin acı çiğdem, İstanbul’a özgü küçük çiçekli bir çiğdem türüdür. Denetimsiz kentleşme ve yanlış ağaçlandırma nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?    
A
Türü korumak için yaşam alanlarını koruma altına almalıyız.
B
Bu türün başka türlerle değişimini sağlamalıyız.
C
Türü korumak için tarımsal alanlarda üretim yapmalıyız.
Soru 9
Su, hava ve toprak tüm canlıların yaşamı için çok önemlidir. Kirlenen su toprağı, toprak bitkiyi, bu bitkiler de onları yiyen canlıları olumsuz etkiler. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemek için yapılan çalışmalardan birisi değildir?    
A
Su kaynakları temiz ve dikkatli kullanılmalıdır.
B
Yağmur sularının akarsulara karışması engellenmelidir.
C
Yerleşim yerlerinde altyapı çalışmalarına önem verilmelidir.
Soru 10
Yaşanılabilir bir çevre için üzerimize düşen görevler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?    
A
Üretimi artırmak.
B
Doğayı korumak.
C
Geri dönüşüm yapmak.
Soru 11
İnsanlar, doğal çevreyi niçin değiştirirler?    
A
Ulaşım sağlamak için.
B
İhtiyaçlarını karşılamak için.
C
Doğayı korumak için.
Soru 12
Hangisini önlemek için pil, plastik, cam gibi atıklar atılmamalıdır. Atık yağlar dökülmemelidir. Tarımda, yapay gübre ve zehirli tarım ilaçları kullanılmamalıdır?  
A
Su kirliliği
B
Toprak kirliliği
C
Hava kirliliği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön