3.Sınıf Geri Dönüşümün Bize ve Çevremize Katkıları Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi evsel atık değildir?    
A
Eski giysiler
B
Plastik
C
Meyve kabukları
Soru 2
Aşağıdaki atıklardan hangisinin geri dönüşümü yapılarak ormanların korunmasına katkı sağlanabilir?    
A
Cam
B
Kağıt
C
Plastik
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi farklı bir geri dönüşüm ürünüdür?    
A
Batarya
B
Adaptör
C
Pil
Soru 4

I- Çevre kirliliği önlenir.

II- Çevrede yaşayan canlılar korunur.

III- Enerji tasarrufu sağlanır.

IV- Ülke ekonomisine katkı sağlanır.

Yukarıdakilerden kaç tanesi geri dönüşümün sağladığı faydalarındandır?
A
4
B
3
C
2
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümle elde edilen bir üründür?    
A
Havlu
B
Tuvalet kağıdı
C
Koltuk
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün faydalarından birisi değildir?    
A
Atık miktarı azalır.
B
Su, toprak gibi doğal kaynaklar korunur.
C
Toprak verimliliğini artırır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisini yaparsak ağaç kesimi önlenir, ormanlar zarar görmez?    
A
Kağıtları çöp kutusuna atarsak.
B
Kağıt atıklarını yakarak yok edersek.
C
Kağıt atıklarının geri dönüşümünü sağlarsak.
Soru 8
Havayı, suyu, toprağı korumak için atıkları çevreye atmamalıyız. Aşağıdaki atıklardan hangisi hava, su ve toprak kirliliğine neden olur?    
A
Evsel atıklar
B
Pil
C
Kağıt
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kâğıt, gazete atıkları geri dönüşümüyle elde edilen ürünlerden birisi değildir?    
A
Tahta
B
Zarf
C
Koli
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümlü bir madde içermez?    
A
Poşet
B
Kitap
C
Giysi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü olan atıklardan birisi değildir?    
A
Gazete
B
Seramik
C
Kağıt
Soru 12
Yeni ürünlere dönüştürülerek tekrar kullanılabilir atıklara ne ad verilir?    
A
Arıtılmış çöp
B
Geri dönüşüm
C
Evsel atık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön