3.Sınıf Ülkemizde Hayat Ünite Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi millî birlik ve beraberliğimizin arttığı günlerden değildir?    
A
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
B
Millî bayramlarımız
C
Doğum günümüz
Soru 2

- Farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımızın sorunlarını çözmek için ...................... üretmeliyiz.

- Her birey üzerine düşen ...................................... en iyi şekilde yaparsa ülkemiz gelişir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde verilen boşluklardan birine yazılmaz?    
A
projeler
B
görevi
C
sorumluluk
Soru 3

- Çevremizdeki ....................................................... korumak hepimizin görevidir.

- Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel özelliklerinden biri de ..................................................... dür.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde verilen boşluklardan birine yazılmaz?
A
ileri görüşlülüğü
B
tarihi eserleri
C
egemenlik
Soru 4

- ......................................, Atatürk’ün kişilik özelliklerinden birisidir.

- ......................................, geçmişte milletçe yaşadığımız birlik ve beraberliğe bir örnektir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde verilen boşluklardan birine yazılmaz?    
A
Vatan sevgisi
B
Kurtuluş Savaşı
C
Cumhuriyet
Soru 5

-......................................, ortak kullanım alanlarındandır.

-...................................... ve beraberlik duygusu, vatandaşları bir arada tutar.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde verilen boşluklardan birine yazılmaz?    
A
Atatürk
B
Parklar
C
Milli birlik
Soru 6
Ülkemizdeki yönetim birimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?    
A
İl - İlçe - Köy
B
İl - Köy - İlçe
C
Köy - İl – İlçe
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?    
A
Cumhuriyet en iyi yönetim şeklidir.
B
Köy ve mahalleyi vali yönetir.
C
Türk Medeni Kanunu ile resmî nikâh zorunlu değildir.
Soru 8
Atatürk’ün, yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için yaptığı çalışmalar, onun hangi kişilik özelliğini gösterir?
A
Çocukları sevmesini
B
Vatan ve millet sevgisini
C
Güvenilir olmasını
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, milletin ortak kullanım alanlarından değildir?    
A
Otobüs
B
Durak
C
Mutfak
Soru 10
"Çevremizdeki tarihî eserleri .............. görevidir.” cümlesi, aşağıda verilenlerde hangisiyle doğru tamamlanır?    
A
hepimizin
B
öğretmenlerin
C
çocukların
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Kurtuluş Savaşı'mız, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılmıştır.
B
İlkokul öğrencileri küçük olduğu için ülkemizin gelişmesine katkı sağlamazlar.
C
Mustafa Kemal Atatürk, vatan ve millet sevgisi olan bir liderdir.
Soru 12
İlçede hangisi devleti temsil eder?    
A
Belediye
B
Vali
C
Kaymakam
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kâğıt sanayisinin kurulmasını sağlayan kişidir?    
A
Mehmet Ali Kâğıtçı
B
Nuri Demirağ
C
Vecihi Hürkuş
Soru 14
Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?    
A
19 Mayıs’ta
B
29 Ekim’de
C
23 Nisan’da
Soru 15
Sorumluluk sahibi bir öğrenci hangisini yapmaz?    
A
Çevreyi korur ve çöpleri çöp kutusuna atar.
B
Çevresindeki bitkilere özenli davranmaz.
C
Atıkların değerlendirilmesinde geri dönüşüme dikkat eder.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
15 Temmuz, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak anılmaktadır.
B
İlçeyi vali yönetir.
C
Camiler, otobüsler, metrolar, duraklar ve okullar ortak kullanılan yerler arasındadır.
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Cumhuriyetle birlikte kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
B
Cumhuriyetin ilanından sonra din ve devlet işleri ayrıldı.
C
Cumhuriyet yönetiminde kadın erkek eşitliği yoktur.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?    
A
Cami, han, hamam ve kale ülkemizin doğal yerlerindendir.
B
Vecihi Hürkuş, Çay Araştırma Enstitüsünü kuran ziraat mühendisidir.
C
Üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle ülkemizin gelişmesine katkı sağlarız.
Soru 19
Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisini vali yönetir?    
A
İl
B
İlçe
C
Mahalle
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Ortak kullanım alanlarını korumak sadece öğrencilerin görevidir.
B
Görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yaparsak ülkemizin gelişmesini sağlarız.
C
Dinî bayramlar dargınların barıştığı, büyüklerin ziyaret edildiği günlerdir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön