Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yanda verilen iki ışının oluşturduğu yapıya ne ad verilir?

A
Nokta
B
Açı
C
Doğru
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?  

 

A
• Nokta
B
↔ Doğru
C
→ Açı
Soru 3
Yandaki şekli oluşturan kaç tane doğru parçası vardır?

A
5
B
4
C
6
Soru 4
Başlangıcı ve bitişi belli olan ve iki ucundan da uzatılamayan çizgi modellerine ne ad verilir?

A
Doğru parçası
B
Parça
C
Doğru
Soru 5
Yandaki şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğru
B
Işın
C
Kol
Soru 6
Aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan açıklığa ne ad verilir?

A
Açı
B
Işın
C
Doğru
Soru 7
Başlangıç noktası belli olan bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen çizgi modellerine ne ad verilir?

A
Uzantı
B
Doğru
C
Işın
Soru 8
Açının kollarına ne ad verilir?

A
Kıyı
B
Köşe
C
Kenar
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ışınla ile ilgili doğru bir bilgidir?

 

A
Yalnız bir ucundan uzatılabilir.
B
Her iki ucundan da uzatılamaz.
C
Her iki ucundan uzatılabilir.
Soru 10
Yanda verilen şeklin adı nedir?

A
Doğru
B
Işın
C
Doğru parçası
Soru 11
Açıda kolların birleştiği noktaya ne ad verilir?

A
Kenar
B
Nokta
C
Köşe
Soru 12
Yandaki şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğri
B
Doğru
C
Işın
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 

A
Açının iki kolu iki köşesi vardır.
B
Doğru iki uçtan da uzatılabilir.
C
Işın yalnız bir uçtan uzatılabilir.
Soru 14
Yandaki şekille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dört tane noktadan oluşur.
B
Dört tane ışını vardır.
C
Dört tane doğru parçasından oluşur.
Soru 15
Her iki uçtan istenildiği kadar uzatılabilen başlangıcı ve bitişi olmayan çizgi modellerine ne ad verilir?

A
Işın
B
Hat
C
Doğru
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön