3.Sınıf Birey, Toplum Ve Çevre Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“İnsanlar ………… belli bir çevrede sürdürürler. ” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru olur?

A
yaşamlarını
B
iletişimlerini
C
becerilerini
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Doktorlar toplumun ilaç ihtiyacını karşılarlar.
B
İnsanlar yaşadıkları çevreyi etkiler.
C
Mühendisler, güvenlik alanında hizmet verirler.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İnsanların üyesi oldukları topluma karşı sorumluluğu yoktur.
B
Toplum, bin kişinin bir araya gelmesiyle oluşur.
C
Doğaya zarar vermemek insanların sorumluluğudur.
Soru 4
Toplumu oluşturan insanların her birine ne denir?

A
Sınıf
B
Birey
C
Zümre
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Karşılıklı sevgi ve saygı içinde yaşamak bizi mutlu eder.
B
İnsanlar sevme, sevilme, kabul görme gibi ihtiyaçlarını da aileleriyle ve çevrelerindeki insanlarla karşılarlar.
C
İnsanlar tek başlarına da mutlu ve eksiksiz bir yaşam sürdürebilir.
Soru 6
İçinde yaşadığımız ve diğer insanlarla etkileşimde bulunduğumuz yapıya ne denir?

A
Grup
B
Birey
C
Toplum
Soru 7
“Birey, toplum ve ………….. ayrılmaz bir bütündür. ” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru olur?

A
okul
B
çevre
C
aile
Soru 8
“Her insan toplumun ihtiyacı olan bir mal veya …………… üretir. ” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru olur?

A
para
B
hizmet
C
gelir
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireyler diğer bireylerin ürettiği mal ve hizmetlerden faydalanmaz.
B
Meslekler, toplumun ihtiyaçlarından ortaya çıkar.
C
Birey, toplumları oluşturan insanların her biridir.
Soru 10
“İnsanlar sosyal yani birbirleriyle ve yaşadığı çevreyle ……….. hâlinde olan varlıklardır.” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru olur?

A
etkileşim
B
çatışma
C
duyarsız
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön