4.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Test

28 Ekim 2022 0 By testimiz.com

4.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Test Çöz

      4.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Testi Hakkında:

      İnteraktif 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testini çözmek için Başla düğmesine basınız. Karşınıza testi çözmek için yeni bir sayfa çıkacaktır. Yön oklarını kullanarak önceki ya da sonraki sorulara geçebilirsiniz. Ancak 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testi için liste bölümünden istediğiniz soruyu da seçip çözebilirsiniz.

      Bu metin kısacası bir tanıtım yazısıdır. Çünkü 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi test çalışmasını tanıtmak için hazırlanmıştır. Ancak teknik bir metindir. Bununla birlikte 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testinde yer alan sorular aşağıda verilmiştir. Ancak testi çevrimiçi çözmek için başlat düğmesine basmalısınız.

      Test Soruları:

Aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir?  
1-Kayaç             2- Kum               3-Çakıl               D-Taş 

Yukarıdakilerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?  

I. Butün madenlerin ekonomik değeri vardır. 

II. Bütün madenler sanayide ham madde olarak kullanılır.

III. Bor ülkemizde çıkarılan bir maden değildir.

Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?  

Madenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Trabzon’da Güneş’in İstanbul’dan önce doğmasının sebebi nedir?  
Aşağıda fosille ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Kayaçlar ,minerallerden oluşur. 

II. Her kayacın ekonomik değeri vardır.

III. Yer kabuğu kayaçlardan oluşur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Demir-çelik fabrikalarında demirin eritildiği fırınlarda kullanılır. Çok yüksek enerjiye sahiptir. 

Yukarıda özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin sonucu değildir?
Bir canlıya ait aşağıdaki yapılardan hangisinin fosili oluşması beklenir?
Aşağıda verilen besinleri bitkisel-hayvansal olarak sınıflandırdığımızda hangi besin diğerlerinden farklı olur?
Aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir?
Toprağın oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerin hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşmaz?
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşmaz?
Dünya’nın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Ya da Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

      1.Dönem 1.Değerlendirme Testi Testi:

      Test çözmek aynı zamanda etkili bir öğrenme yöntemidir. İnteraktif 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testi özellikle eğitim programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Üstelik güncel ve özenli bir çalışmadır. 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi çalışması oluşturulurken genellikle MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Başka bir deyişle ders kitabı içeriklerinden yararlanılmıştır. Ancak 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testi kazanım temelli sorulardan oluşmaktadır. Bununla birlikte 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testinde kısa konu anlatımlarına da yer verilmiştir. Böylelikle öğrenme sürecinin devamlılığı planlanmıştır. Diğer yandan 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Böylelikle çalışma verimliliği artmaktadır.

testimiz.com

      Test ve Çalışma Yapısı:

      Test yazmak uzmanlık ister. Konu ya da ünite testleri 10, 12, 15 veya 20 çoktan seçmeli sorudan oluşturulmuştur. Sorular sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Genellikle 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Diğer yandan 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Bu nedenle 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Ancak 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testi için her sorunun bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

      İnteraktif Test:

       İnteraktif veya online test çalışması sanal etkileşimli bir çalışmadır. 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testi aynı zamanda öğrenci başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Genellikle interaktif testler dinamik bir yapıya sahiptir. Yani tekrar tekrar çözme imkanı verir. Diğer yandan 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testinde soru ve seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Yani 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Ancak bağlantı verilen bazı çalışmalarda bu özellik yoktur. Ayrıca 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testini akıllı tahtalarda kullanabilirsiniz. Çünkü akıllı tahtalarla yüzde yüz uyumludur. 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testini tablet ya da telefonlardan da rahatlıkla çözebilirsiniz. Yani 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testi mobil uyumludur. Diğer yandan cihazınıza mobil uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz.

      Uygulama ve Değerlendirme:

      Etkileşimli 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testini çözerken özellikle alttaki yön oklarını kullanarak önceki ve sonraki soruya geçebilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz listeden seçerek istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Ayrıca 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bu görüşleri dikkate almanız özellikle öğrenmenize katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte alt ekranda 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

      Çalışmaların intihal denetimine özellikle önem verilmektedir. İnteraktif 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi testi ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak bireysel öğrenme amacı taşımaktadır. Başarılar…