Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen besinleri bitkisel-hayvansal olarak sınıflandırdığımızda hangi besin diğerlerinden farklı olur?
A
Süt
B
Portakal
C
Yumurta
D
Bal
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşmaz?    
A
Gece ve gündüzün oluşumu
B
Bir yılın oluşması
C
Bir günün oluşması
D
Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor görünmesi
Soru 3
Madenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Bor madeni temizlik ürünlerinde kullanılır.
B
Kömür madeni plastik yapımında ham madde olarak kullanılır.
C
Altın madeni telefon ve bilgisayarların içinde kullanılır.
D
Bakır madeni elektrikli aletlerde kullanılır.
Soru 4

1-Kayaç 2- Kum 3-Çakıl D-Taş

Yukarıdakilerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?  
A
2 - 3 - 4 – 1
B
2 - 4 – 1 - 3
C
3 – 4 – 1 – 2
D
1 - 4 - 3 - 2
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin sonucu değildir?    
A
Gölge boylarının değişmesi
B
Mevsimler
C
Gece –gündüz
D
Günlük sıcaklık farkları
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Dünya sadece gündüzleri Güneş çevresinde döner.
B
Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş etrafında da dolanır.
C
Dünya geceleri Ay’ın etrafında döner.
D
Ay sadece Dünya’nın etrafında dolanır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşmaz?    
A
Gece ve gündüzün oluşumu
B
Bir günün oluşması
C
Bir yılın oluşması
D
Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor görünmesi
Soru 8
Dünya’nın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Dünya, Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapar.
B
Güneş, kendi çevresinde dönme hareketi yapar.
C
Dünya, kendi çevresinde dönme hareketi yapar.
D
Dünya sabittir, Güneş Dünya’nın çevresinde dolanma hareketi yapar.
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?  
A
Obeziteyi önlemek için sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanılmalıdır.
B
Obezite birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olur.
C
Obezite vücuttaki yağ oranının hastalık ölçüsünde fazla olmasıdır.
D
Obezite ile fazla kilolu olma arasında fark yoktur.
Soru 10
Bir canlıya ait aşağıdaki yapılardan hangisinin fosili oluşması beklenir?
A
Deri
B
Diş
C
Mide
D
Böbrek
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir?
A
Demir
B
Toprak
C
Bakır
D
Altın
Soru 12
Trabzon’da Güneş’in İstanbul’dan önce doğmasının sebebi nedir?  
A
Güneş’in Dünya’nın çevresinde dolanması
B
Dünya’nın Güneş’in çevresinde dolanması
C
Güneş’in ısı ve ışık kaynağımız olması
D
Dünya’nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanılırken besinler israf edilmemelidir.
B
Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının oluşturulmasında besinlerin seçimine, saklanmasına, hazırlanmasına ve pişirilmesine özen gösterilmelidir.
C
Yemek servisi yapılırken tabaklara küçük porsiyonlarda yemek koymak besin israfını artırır.
D
Sağlıklı beslenirken satın alınacak besin miktarı hesaplanmalı ve gerektiği kadar besin alınıp israftan kaçınılmalıdır.
Soru 14

Demir-çelik fabrikalarında demirin eritildiği fırınlarda kullanılır. Çok yüksek enerjiye sahiptir.

Yukarıda özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bor
B
Bakır
C
Taş kömürü
D
Altın
Soru 15
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Yer kabuğunda kayaç adı verilen maddeler bulunur.
B
Yer kabuğunun kalınlığı Dünya’nın her yerinde aynıdır.
C
Madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır.
D
Mineraller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir.
Soru 16

I. Butün madenlerin ekonomik değeri vardır.

II. Bütün madenler sanayide ham madde olarak kullanılır.

III. Bor ülkemizde çıkarılan bir maden değildir.

Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?  
A
I ve II. İfade doğrudur.
B
Her üçü de doğrudur.
C
Yalnızca I doğrudur.
D
Yalnızca II doğrudur.
Soru 17

I. Kayaçlar ,minerallerden oluşur.

II. Her kayacın ekonomik değeri vardır.

III. Yer kabuğu kayaçlardan oluşur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A
I ve III
B
I,II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 18
Aşağıda fosille ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir.
B
Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur.
C
Ölen her canlı fosildir.
D
Fosiller milyonlarca yıl içinde oluşur.
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir?  
A
Ağaç
B
Bakır
C
Altın
D
Kömür
Soru 20
Toprağın oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerin hangisidir?
A
Kayaç –kum - taş– kaya – çakıl – toprak
B
Taş – çakıl – kaya – kayaç – toprak- kum
C
Kayaç – kaya – taş – çakıl – kum - toprak
D
Kaya – çakıl – kayaç –kum - taş – toprak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön