4.Sınıf Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Konu Testi

30 Ocak 2021 0 Yazar: testimiz.com

4.Sınıf Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Konu Testi

 

4.Sınıf Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri

TEBRİKLER.

4.Sınıf Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi telefonu icat etmiştir?
A
Guglielmo Marconi
B
Johannes Gutenberg
C
Alexander Graham Bell
D
Thomas Edison
Soru 2
Aşağıdakilerden hanisi sesin kaydedilmesi ve kaydedilen sesin dinlenebilmesini sağlayan ilk icattır?
A
fonografı
B
megafon
C
telefon
D
diyafon
Soru 3
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi radyo ve telsiz gibi icatları yapmıştır?
A
Alexander Graham Bell
B
Johannes Gutenberg
C
Thomas Edison
D
Guglielmo Marconi
Soru 4
Ses teknolojisindeki gelişmeler aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A
Radyonun bulunması
B
Yazının bulunması
C
Telefonun bulunması
D
Ateşin bulunması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ses teknolojisi içerisinde yer almaz?
A
Sesi iletmek
B
Sesi kaydetmek
C
Sesi yükseltmek
D
Sesi kesmek
Soru 6

Ses teknolojisinin gelişiminde sesin kaydedilmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. 
Aşağıdakilerden hangisi sesin kaydedilmesi ve dinlenmesi alanında yapılan ilk icattır?
A
Kaset
B
Plak
C
Fonograf
D
Gramofon
Soru 7

İnsanların seslerini kaydedebilme ve uzaklara iletebilme istekleri aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A
Ses kirliliği.
B
Sesin kullanım alanının genişlemesi.
C
Işık kirliliği.
D
Ses teknolojisinin sürekli gelişmesi.
Soru 8

Ses teknolojileri, sesi kaydedebilen araçları geliştirdiği gibi sesin şiddetini değiştiren araçları da geliştirir.
 Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kullanılmaktadır?
A
Megafon
B
Skeleton
C
Gramofon
D
Telefon
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Geçmişten günümüze birçok ses teknolojisi kullanılmıştır.
B
Ses teknolojisi sesin şiddetini değiştiren cihazlar geliştirmiştir.
C
Teknoloji ilerledikçe sesi ve görüntüyü kaydeden cihazlar da gelişmiştir.
D
Şiddetli ses üreten araçların olumsuz yönleri yoktur.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi ile hem sesi hem görüntüyü eş zamanlı olarak kaydetmektedir?
A
Video kamera
B
Gramofon
C
Televizyon
D
Kasetçalar
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ses teknolojisi, Graham Bell’in telefonu icat etmesiyle başladı.
B
İşitme cihazı, sesin şiddetini arttırmak ve uzak mesafelerden duyulmasını sağlamak için kullanılır.
C
Thomas Edison’un icat ettiği fonograf, sesin kaydedilmesi ve kaydedilen sesin dinlenebilmesini sağladı.
D
Yüksek ses insanlarda baş dönmesi, yorgunluk, sinirlilik, geçici işitme kaybı yapmaz.
Soru 12

Aşağıdaki cihazların hangisi ile insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek şiddetteki sesleri vücuda gönderilir, bu sesler sayesinde vücudumuzun organlarının iç görüntüsü elde edilmiş olur.
 Vücudumuzda hastalıklı bölgeler varsa bu cihaz ile tespit edilebilir?
A
Ultrason
B
Stetoskop
C
Röntgen
D
Teleskop
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

4.Sınıf Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Konu Testi Hakkında:

1. Etkileşimli 4.Sınıf Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Konu Testinde Çoktan Seçmeli Sorular ve Cevapları Yer Almaktadır. Etkileşimli Testi Çözmek İçin Başlat Düğmesine Basınız

2. 4.Sınıf Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Konu Testi Neye Göre Hazırlamıştır?

Çözümlü Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testi MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. İnteraktif veya etkileşimli Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Konu Testi kazanım temelli bir çalışmadır. Kazanım temelli yada etkileşimli Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Çalışma Testi 4 seçenekli 12 sorudan oluşmaktadır. Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testi soruları kısa veya uzun olabilir. Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri testinde sorular bir yada iki cümle olabilir. Ancak 15 cümleyi de içerebilir. Online Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Konu ve Tarama Testi gibi çalışmalar konuyu anlama, öğrenme ve pekiştirme amacı taşımaktadır.

3. 4.Sınıf Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Konu Testinin Amacı Nedir?

Etkileşimli Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testi etkinliğimiz test çözerken öğrenmeyi amaçlamıştır. İnteraktif veya Çözümlü Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Kazanım Testi müfredatta yer alan ders kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Çünkü İnteraktif Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testi ders kitabındaki bilgiler esas alınarak özgün olarak hazırlanmıştır. Ancak Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri testini interaktif çözdüğünüz gibi dokümanlardan indirip de çözebilirsiniz. Sonuçta Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testini yazdırıp çözmek de başka bir deneyimdir. Ancak Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri çözdükten sonra cevapları aynı sayfadan kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü cevap anahtarı Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testini indirme sayfasında yer alacaktır.

4. 4.Sınıf Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Konu Testini Nasıl Çözebiliriz?

Online veya interaktif Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Çalışma Testini çözmek için başla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Çözümlü Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testini yeniden çözmek istediğinizde soru ve seçeneklerin yeri değişecektir. Böylece Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri kazanım testini yepyeni bir testmiş gibi yeniden çözebilirsiniz. Ancak bağlantı verilen bazı testlerimizde bu özellik yoktur.

5. 4.Sınıf Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Konu Testi Bize Ne Kazandırır?

Etkileşimli Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testimiz öğrenme hedeflidir. Okul ders ortamında işlenen konulardan sonra Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Konu Testi yapılması kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. İnteraktif Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testini en az üç tekrar yaparak çözmek faydalı olacaktır. Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testinde sorular kısa konu anlatımları yapılarak hazırlamıştır. Online Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Kazanım Testi zengin içerikli soru çeşitleriyle oluşturulmuştur. Gerekli olduğunda Etkileşimli Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testinde konular gif formatında animasyonlar ve çeşitli görsellerle desteklenmektedir. Çözümlü Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testini çözdükten sonra değerlendir butonuna bastıktan sonra karşınıza sonuç değerlendirme ekranı çıkacaktır.

6. 4.Sınıf Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Konu Testi Değerlendirme Raporunda Neler Yer Almaktadır?

Sonuç raporunda Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testindeki başarınızı yüzdelik olarak görebilirsiniz. Ayrıca kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı da görebilirsiniz. Etkileşimli veya interaktif Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testini değerlendirdiğinizde öğretmen görüşlerine de yer verilmiştir. Öğretmen görüşü doğrultusunda online Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testini gerekli ise yeniden çözmek sizin yararınıza olacaktır. İnteraktif yada etkileşimli Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testini değerlendirdikten sonra ekrana doğru ve yanlış cevaplarınız gelecektir. İnteratif Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Çalışma Testi sorularını tekrar inceleyerek öğrenme beceriniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Etkileşimli Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testinde sorular ip ucu verilerek doğru sonuca ulaşmanız amaçlanmıştır. Ancak İnteraktif Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Değerlendirme Testi sadece değerlendirme amacı taşımamaktadır Online çözüm gibi etkileşimli Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri testi de aynı zamanda test çözerken öğrenmeyi de amaçlamaktadır. İnteraktif veya online çözümlü Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testini çözdükten sonra arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çünkü paylaşılan bilgi değerlidir.

7. 4.Sınıf Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Konu Testinin Telif Hakkı Var mıdır?

İnteraktif veya etkileşimli Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Kazanım Tarama Testi testimiz.com sitesi için hazırlanmıştır. Etkileşimli yada interaktif Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Ancak online çözülen Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Yaprak Testi genel eğitim amaçlı olup ticari amaçla kullanılamaz.