4.Sınıf Ben Çocuğum Haklarımla Varım Konu Testi

30 Nisan 2021 0 By testimiz.com

4.Sınıf Ben Çocuğum Haklarımla Varım

 

4.Sınıf Ben Çocuğum, Haklarımla Varım

TEBRİKLER.

4.Sınıf Ben Çocuğum, Haklarımla Varım

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Çocukların yetiştirilmesinden sorumlu olanlar haklarını çocuklara zarar verecek şekilde kullanamazlar. Yukarıda belirtilen çocuk hakkı hangisidir?    
A
Eğitim Hakkı
B
Sağlık Hakkı
C
Korunma Hakkı
D
Beslenme Hakkı
Soru 2
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni kabul ederek bütün dünyada uygulanmasını sağlayan uluslar arası örgüt hangisidir?    
A
UNICEF
B
NATO
C
Birleşmiş Milletler
D
UNESCO
Soru 3
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre kimler çocuk sayılır?  
A
18 yaşına kadar bütün bireyler.
B
12 yaşına kadar bütün bireyler.
C
20 yaşına kadar herkes.
D
15 yaşına kadar bütün bireyler.
Soru 4

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 2. Maddesine göre her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hak içerisinde yer almaz?    
A
Beslenme
B
Güvenlik
C
Oynama
D
Barınma
Soru 5

Çocukların bilgi düzeyi ve doğal yeteneklerinin geliştirilme için eğitim, oyun, eğlence ve kültürel etkinliklerde bulunma hakları vardır.
Bu hak aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?
A
Gelişme Hakkı
B
Korunma Hakkı
C
Yaşama Hakkı
D
Katılma Hakkı
Soru 6

Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 142 ülke sözleşmeyi kabul edip imzalamıştır. Türkiye bu sözleşmeyi 2 Ekim 1995’te uygulamaya başlamıştır.
Bundan aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramayız?    
A
Çocuk Hakları Sözleşmesi ülkelerin çoğu tarafından kabul edilmiştir.
B
Çocuk hakları kanunlarla korunmaktadır.
C
Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesini en geç uygulayan ülkedir.
D
Çocuk hakları uluslararası bir sözleşme ile güvence altına alınmıştır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesinde yer almaz?    
A
On sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
B
Her çocuk istediği işte istediği kadar çalışma hakkına sahiptir.
C
Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir.
D
Dil, din, renk, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün çocuklar özgür ve eşit doğarlar.
Soru 8

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 3. Maddesine göre devlet, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için gerekli tedbirleri almalıdır.
Bu tedbirler aşağıdakilerden hangisi olamaz?      
A
Sağlık Hakkı
B
Yaşama Hakkı
C
Çalışma Hakkı
D
Eğitim Hakkı
Soru 9

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 5. Maddesine göre h er çocuk isim hakkına, vatandaşlık kazanma hakkına, ana-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir.
Çocuklara bu hakkı sağlayan belge hangisidir?    
A
Kimlik belgesi
B
Tapu senedi
C
Doğum belgesi
D
Öğrenci kimliği
Soru 10
Çocuklar, fırsat eşitliği temeli üzerinde eğitim alma hakkına sahiptir. Bu hakkımızı nereden alırız?    
A
Kanunlardan
B
Aileden
C
Okuldan
D
Kitaplardan
Soru 11

Her çocuk gibi en temel hakkım güvence altında olmalıdır. Bu hakkım karşılanmazsa diğer haklarımın hiçbir önemi kalmaz.
diyen Ezgi hangi hakkın güvence altına alınmasına dikkat çekmiştir?    
A
Yaşama Hakkı
B
Düşüncesini Açıklama Hakkı
C
Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
D
Bir İşte Çalıştırılmama Hakkı
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesinde yer almaz?    
A
Her ne olursa olsun çocuk olarak haklarımız vardır. Bu haklarımızı sonuna kadar aramalıyız.
B
Toplumda erkek çocuklarının eğitim görmesi, kız çocuklarının eğitim görmesinden daha önemlidir.
C
Her çocuğun en iyi sağlık şartlarına sahip olma hakkı vardır.
D
Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

4.Sınıf Ben Çocuğum Haklarımla Varım Testi Hakkında:

1. 4.Sınıf Ben Çocuğum Haklarımla Varım Konu Testine Nasıl Başlanır?

Etkileşimli Ben Çocuğum Haklarımla Varım testinde çoktan seçmeli sorular ve cevapları yer almaktadır. Etkileşimli Ben Çocuğum Haklarımla Varım testi çözmek için Başlat düğmesine basınız. Çünkü Ben Çocuğum Haklarımla Varım test sorularını ancak böyle açabilirsiniz. Ben Çocuğum Haklarımla Varım testi sorularını dikkatli okumadan işaretlemeyiniz. Ancak Ben Çocuğum Haklarımla Varım sorularını işaretlediyseniz üzülmeyin. İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ben Çocuğum Haklarımla Varım testinde bir tane doğru cevap seçeneği vardır. Lakin seçeneği değiştirdiğinizde önceki işaretiniz kalkacaktır.

2. 4.Sınıf Ben Çocuğum Haklarımla Varım Konu Testi Neye Göre Hazırlamıştır?

Çözümlü Ben Çocuğum Haklarımla Varım testi MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ders kitaplarındaki bilgiler ve sınıf içi uygulamalar esas alınmıştır. İnteraktif veya etkileşimli Ben Çocuğum Haklarımla Varım konu testi kazanım temelli bir çalışmadır. Kazanım temelli yada etkileşimli Ben Çocuğum Haklarımla Varım çalışma testi 3 veya 4 seçenekli 10 yada 12 sorudan oluşabilmektedir. Ben Çocuğum Haklarımla Varım testi soruları kısa veya uzun olabilir. Ben Çocuğum Haklarımla Varım testinde sorular bir yada iki cümle olabilir. Ancak 15 cümleyi de içerebilir. Online Ben Çocuğum Haklarımla Varım konu ve tarama testi gibi çalışmalar konuyu anlama, öğrenme ve pekiştirme amacı taşımaktadır.

3. 4.Sınıf Ben Çocuğum Haklarımla Varım Konu Testinin Amacı Nedir?

Etkileşimli Ben Çocuğum Haklarımla Varım testi etkinliğimiz test çözerken öğrenmeyi amaçlamıştır. İnteraktif veya çözümlü Ben Çocuğum Haklarımla Varım kazanım testi müfredatta yer alan ders kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Çünkü interaktif Ben Çocuğum Haklarımla Varım testi ders kitabındaki bilgiler esas alınarak özgün olarak hazırlanmıştır. Ancak Ben Çocuğum Haklarımla Varım testini interaktif çözebildiğiniz gibi dokümanlardan indirip de çözebilirsiniz. Sonuçta Ben Çocuğum Haklarımla Varım testini yazdırıp çözmek de başka bir deneyimdir. Ancak Ben Çocuğum Haklarımla Varım çözdükten sonra cevapları aynı sayfadan kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü cevap anahtarı Ben Çocuğum Haklarımla Varım testini indirme sayfasında yer alacaktır.

4. 4.Sınıf Ben Çocuğum Haklarımla Varım Konu Testini Nasıl Çözebiliriz?

Online veya interaktif Ben Çocuğum Haklarımla Varım çalışma testini çözmek için başla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Çözümlü Ben Çocuğum Haklarımla Varım testini yeniden çözmek istediğinizde soru ve seçeneklerin yeri değişecektir. Böylece Ben Çocuğum Haklarımla Varım kazanım testini yepyeni bir testmiş gibi yeniden çözebilirsiniz. Ancak bağlantı verilen bazı testlerimizde bu özellik yoktur.

5. 4.Sınıf Ben Çocuğum Haklarımla Varım Konu Testi Bize Ne Kazandırır?

Etkileşimli Ben Çocuğum Haklarımla Varım testimiz öğrenme hedeflidir. Okul ders ortamında işlenen konulardan sonra Ben Çocuğum Haklarımla Varım konu testi yapılması kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. Ancak interaktif Ben Çocuğum Haklarımla Varım testini en az üç tekrar yaparak çözmek faydalı olacaktır. Ben Çocuğum Haklarımla Varım testinde sorular kısa konu anlatımları yapılarak hazırlamıştır. Online Ben Çocuğum Haklarımla Varım kazanım testi zengin içerikli soru çeşitleriyle oluşturulmuştur. Gerekli olduğunda etkileşimli Ben Çocuğum Haklarımla Varım testinde konular gif formatında animasyonlar ve çeşitli görsellerle desteklenmektedir. Çözümlü Ben Çocuğum Haklarımla Varım testini çözdükten sonra değerlendir butonuna basınız. Böylece karşınıza sonuç değerlendirme ekranı çıkacaktır.

6. 4.Sınıf Ben Çocuğum Haklarımla Varım Konu Testi Değerlendirme Raporunda Neler Yer Almaktadır?

Sonuç raporunda Ben Çocuğum Haklarımla Varım testindeki başarınızı yüzdelik olarak görebilirsiniz. Ayrıca kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı da görebilirsiniz. Etkileşimli veya interaktif Ben Çocuğum Haklarımla Varım testini değerlendirdiğinizde öğretmen görüşlerine de yer verilmiştir. Öğretmen görüşü doğrultusunda online Ben Çocuğum Haklarımla Varım testini gerekli ise yeniden çözmek sizin yararınıza olacaktır. İnteraktif yada etkileşimli Ben Çocuğum Haklarımla Varım testini değerlendirdikten sonra ekrana doğru ve yanlış cevaplarınız gelecektir. İnteratif Ben Çocuğum Haklarımla Varım çalışma testi sorularını tekrar inceleyerek öğrenme beceriniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Etkileşimli Ben Çocuğum Haklarımla Varım testinde sorular ip ucu verilerek doğru sonuca ulaşmanız amaçlanmıştır. Ancak interaktif Ben Çocuğum Haklarımla Varım değerlendirme testi sadece değerlendirme amacı taşımamaktadır Online çözüm gibi etkileşimli Ben Çocuğum Haklarımla Varım testi de aynı zamanda test çözerken öğrenmeyi de amaçlamaktadır. İnteraktif veya online çözümlü Ben Çocuğum Haklarımla Varım testini çözdükten sonra arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çünkü paylaşılan bilgi değerlidir.

7. 4.Sınıf Ben Çocuğum Haklarımla Varım Konu Testinin Telif Hakkı Var mıdır?

İnteraktif veya etkileşimli Ben Çocuğum Haklarımla Varım kazanım tarama testi testimiz.com sitesi için hazırlanmıştır. Ben Çocuğum Haklarımla Varım testi genel kullanım amaçlıdır. Fakat etkileşimli yada interaktif Ben Çocuğum Haklarımla Varım testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Ancak online çözülen Ben Çocuğum Haklarımla Varım yaprak testi genel eğitim amaçlı olup ticari amaçla kullanılamaz. Ben Çocuğum Haklarımla Varım testinin başka kullanımı özel izne bağlıdır. testimiz.com başarılar diler.