4.Sınıf Bilinçli Tüketici Konu Testi

21 Nisan 2021 0 By testimiz.com

4.Sınıf Bilinçli Tüketici Konu Testi

4.Sınıf Bilinçli Tüketici Olalım Testi

TEBRİKLER.

4.Sınıf Bilinçli Tüketici Olalım Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı tüketim ürünleri aldığımızda mutlaka almamız gereken belgelerdendir?  
A
Kullanma Kılavuzu
B
Garanti Belgesi
C
Fatura
D
Fiyat Etiketi
Soru 2

Aldığımız ürünlerde sorun yaşadığımızda öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
   
A
Karşılaştığımız sorunu ürünü aldığımız yere bildirmek.
B
Ürünü tamir etmek.
C
Karşılaştığımız sorunu arkadaşlarımızla çözmek.
D
Ürünü atıp yensin satın almak.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Tüketici Hakları Mahkemesine başvurmak için aldığımız ürünün fiyatı önemli değildir.
B
Tüketici olarak haklarımızı aramak için mahkemelere başvururuz.
C
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti gerekli incelemeleri yaptıktan sonra da en geç üç ay içerisinde bir karar verir.
D
Tüketicilerin Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin aldığı karara itiraz etme hakkı yoktur.
Soru 4

Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre; aşağıdakilerden hangisi her türlü mal ve hizmet güvenilir olmalı, sağlık açı­sından tüketicileri korumalıdır. Mal ve hizmetlerin, kullanılmaları esnasında insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi gerekir ifadeleri ile ilgilidir?
 
A
Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı
B
Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı
C
Ürün seçebilme hakkı
D
Ürün seçebilme hakkı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre; beslenme, barınma, temel sağlık koşul ve hizmetlerinden yararlanabilme, ısınma, aydınlanma, ulaşım, haberleşme gibi haklar hangi hakları oluşturur?
 
A
Ürün seçebilme hakkı.
B
Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı.
C
Ürün seçebilme hakkı.
D
Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi farklı kalitede ve fiyatta mal ile hizmetlerin tüketiciye sunulması, haksız uygulamalara karşı korunması ile ilgilidir?  
A
Eğitilme hakkı
B
Ürün seçebilme hakkı
C
Tazmin edilme (zararın karşılanması) hakkı
D
Bilgilendirilme hakkı
Soru 7
Alış-verişten sonra aşağıdakilerden hangisini almayız?    
A
Garanti belgesi
B
Fiş
C
Fatura
D
Liste
Soru 8
İade etmek istediğimiz bir ürünü satıcı geriye almazsa aşağıdakilerden hangisini yaparız?    
A
Mahkemeye
B
Hayvanları Koruma Derneğine
C
İnsan Hakları Derneğine
D
Tüketici Koruma Derneğine
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisini bilinçli bir tüketici yapmaz?    
A
Resmi kurumlardan yardım istemek.
B
Ürünü atarak başka yerden yenisini almak.
C
Tüketici Haklarını Koruma Derneklerine başvurmak.
D
Satıcıya ürünü götürerek değiştirmek.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
A
Yasal tüketici haklarımızı kullanmalıyız .
B
Satıcı şikâyetimizi dinlemezse yenisini almamız gerekir.
C
Ürünü satın aldıktan sonra tüketici haklarımızı kaybederiz.
D
Yapılan şikâyet satıcıya zor kullanarak kabul ettirilmelidir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi satın alınan ürünlerin bozuk, eksik veya hatalı çıkması durumunda zararın ödenmesini sağlayan tüketici haklarındandır?
A
Tazmin edilme (zararın karşılanması) hakkı
B
Bilgilendirilme hakkı
C
Eğitilme hakkı
D
Ürün seçebilme hakkı
Soru 12
Bilinçli tüketici olmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Alışveriştin sonra mutlaka fiş ya da fatura almalıyız.
B
Dayanıklı tüketim ürünleri aldığımızda satıcıdan garanti belgesi istemeliyiz..
C
Tüketici olarak haklarımız, Anayasa’mızda da güvence altına alınmıştır.
D
Aldığımız bir ürünle ilgili bir sorunla karşılaşırsak hemen TÜKODER’e başvurmalıyız.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

4.Sınıf Bilinçli Tüketici Konu Testi Hakkında:

1. 4.Sınıf Bilinçli Tüketici Konu Testine Nasıl Başlanır?

Etkileşimli Bilinçli Tüketici testinde çoktan seçmeli sorular ve cevapları yer almaktadır. Etkileşimli Bilinçli Tüketici testi çözmek için Başlat düğmesine basınız. Çünkü Bilinçli Tüketici test sorularını ancak böyle açabilirsiniz. Bilinçli Tüketici testi sorularını dikkatli okumadan işaretlemeyiniz. Ancak Bilinçli Tüketici sorularını işaretlediyseniz üzülmeyin. İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bilinçli Tüketici testinde bir tane doğru cevap seçeneği vardır. Lakin seçeneği değiştirdiğinizde önceki işaretiniz kalkacaktır.

2. 4.Sınıf Bilinçli Tüketici Konu Testi Neye Göre Hazırlamıştır?

Çözümlü Bilinçli Tüketici testi MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ders kitaplarındaki bilgiler ve sınıf içi uygulamalar esas alınmıştır. İnteraktif veya etkileşimli Bilinçli Tüketici konu testi kazanım temelli bir çalışmadır. Kazanım temelli yada etkileşimli Bilinçli Tüketici çalışma testi 3 veya 4 seçenekli 10 yada 12 sorudan oluşabilmektedir. Bilinçli Tüketici testi soruları kısa veya uzun olabilir. Bilinçli Tüketici testinde sorular bir yada iki cümle olabilir. Ancak 15 cümleyi de içerebilir. Online Bilinçli Tüketici konu ve tarama testi gibi çalışmalar konuyu anlama, öğrenme ve pekiştirme amacı taşımaktadır.

3. 4.Sınıf Bilinçli Tüketici Konu Testinin Amacı Nedir?

Etkileşimli Bilinçli Tüketici testi etkinliğimiz test çözerken öğrenmeyi amaçlamıştır. İnteraktif veya çözümlü Bilinçli Tüketici kazanım testi müfredatta yer alan ders kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Çünkü interaktif Bilinçli Tüketici testi ders kitabındaki bilgiler esas alınarak özgün olarak hazırlanmıştır. Ancak Bilinçli Tüketici testini interaktif çözebildiğiniz gibi dokümanlardan indirip de çözebilirsiniz. Sonuçta Bilinçli Tüketici testini yazdırıp çözmek de başka bir deneyimdir. Ancak Bilinçli Tüketici çözdükten sonra cevapları aynı sayfadan kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü cevap anahtarı Bilinçli Tüketici testini indirme sayfasında yer alacaktır.

4. 4.Sınıf Bilinçli Tüketici Konu Testini Nasıl Çözebiliriz?

Online veya interaktif Bilinçli Tüketici çalışma testini çözmek için başla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Çözümlü Bilinçli Tüketici testini yeniden çözmek istediğinizde soru ve seçeneklerin yeri değişecektir. Böylece Bilinçli Tüketici kazanım testini yepyeni bir testmiş gibi yeniden çözebilirsiniz. Ancak bağlantı verilen bazı testlerimizde bu özellik yoktur.

5. 4.Sınıf Bilinçli Tüketici Konu Testi Bize Ne Kazandırır?

Etkileşimli Bilinçli Tüketici testimiz öğrenme hedeflidir. Okul ders ortamında işlenen konulardan sonra Bilinçli Tüketici konu testi yapılması kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. Ancak interaktif Bilinçli Tüketici testini en az üç tekrar yaparak çözmek faydalı olacaktır. Bilinçli Tüketici testinde sorular kısa konu anlatımları yapılarak hazırlamıştır. Online Bilinçli Tüketici kazanım testi zengin içerikli soru çeşitleriyle oluşturulmuştur. Gerekli olduğunda etkileşimli Bilinçli Tüketici testinde konular gif formatında animasyonlar ve çeşitli görsellerle desteklenmektedir. Çözümlü Bilinçli Tüketici testini çözdükten sonra değerlendir butonuna basınız. Böylece karşınıza sonuç değerlendirme ekranı çıkacaktır.

6. 4.Sınıf Bilinçli Tüketici Konu Testi Değerlendirme Raporunda Neler Yer Almaktadır?

Sonuç raporunda Bilinçli Tüketici testindeki başarınızı yüzdelik olarak görebilirsiniz. Ayrıca kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı da görebilirsiniz. Etkileşimli veya interaktif Bilinçli Tüketici testini değerlendirdiğinizde öğretmen görüşlerine de yer verilmiştir. Öğretmen görüşü doğrultusunda online Bilinçli Tüketici testini gerekli ise yeniden çözmek sizin yararınıza olacaktır. İnteraktif yada etkileşimli Bilinçli Tüketici testini değerlendirdikten sonra ekrana doğru ve yanlış cevaplarınız gelecektir. İnteratif Bilinçli Tüketici çalışma testi sorularını tekrar inceleyerek öğrenme beceriniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Etkileşimli Bilinçli Tüketici testinde sorular ip ucu verilerek doğru sonuca ulaşmanız amaçlanmıştır. Ancak interaktif Bilinçli Tüketici değerlendirme testi sadece değerlendirme amacı taşımamaktadır Online çözüm gibi etkileşimli Bilinçli Tüketici testi de aynı zamanda test çözerken öğrenmeyi de amaçlamaktadır. İnteraktif veya online çözümlü Bilinçli Tüketici testini çözdükten sonra arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çünkü paylaşılan bilgi değerlidir.

7. 4.Sınıf Bilinçli Tüketici Konu Testinin Telif Hakkı Var mıdır?

İnteraktif veya etkileşimli Bilinçli Tüketici kazanım tarama testi testimiz.com sitesi için hazırlanmıştır. Bilinçli Tüketici testi genel kullanım amaçlıdır. Fakat etkileşimli yada interaktif Bilinçli Tüketici testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Ancak online çözülen Bilinçli Tüketici yaprak testi genel eğitim amaçlı olup ticari amaçla kullanılamaz. Bilinçli Tüketici testinin başka kullanımı özel izne bağlıdır. testimiz.com başarılar diler.