4.Sınıf Türkçe Deyimler Konu Testi

28 Kasım 2021 0 By testimiz.com

4.Sınıf Türkçe Deyimler

Soru 1
Canı burnuna gelmek deyimi hangi anlama gelir?
A) Çok üzülmek
B) Çok çalışmak
C) Çok bunalmak
D) Çok sevinmek
Soru 2
Aşağıda deyim ve açıklaması eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?
A) Gözden düşmek – Çok sevilmek.
B) Kılı kırk yarmak – En küçük ayrıntısına kadar incelemek.
C) Kulak misafiri olmak – Yakınında konuşulanları dinlemek.
D) Pireyi deve yapmak – Önemsiz bir olayı büyütmek.
Soru 3
Ağzından bal akmak deyimi hangi anlama gelir?
A) Yalan söylemek
B) Dedikodu yapmak
C) Tatlı yemek
D) Güzel konuşmak
Soru 4
Kandırmak, inandırmak veya yararlanmak için tatlı sözler söylemek anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Dilini dişine takmak
B) Dil çevirmek
C) Dil dökmek
D) Diline dolamak
Soru 5
İlgi, yakınlık göstermemek, ilgilenmemek anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Yüzünü asmak
B) Yüz vermemek
C) Kulak asmamak
D) Kulak kabartmak
Soru 6
Kulağına küpe olmak deyimi hangi anlama gelir?
A) Söylenenlere ve yaşananlara aldırış etmemek.
B) Yaşadığı olaydan aldığı dersi unutmamak.
C) Kendine çok yakıştırmak.
D) Söylenenleri çok beğenmek.
Soru 7
Bir şeye veya kimseye sevgi, özen göstermek anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Burnunda tütmek
B) Burun kıvırmak
C) Göze kakmak
D) Üstüne titremek
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A) koşa koşa gelmek
B) gücüne gitmek
C) tıka basa yemek
D) yaka silkmek
Soru 9
Aralarındaki anlaşmazlığı zora başvurarak çözümlemek, sona erdirmek anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Gözünü dağıtmak
B) Boş atıp dolu tutmak
C) Kozunu paylaşmak
D) Baştan savmak
Soru 10
Ağzı kulaklarına varmak deyimi hangi anlamda kullanılır?
A) Çok sevinmek.
B) Çok kızmak.
C) Çok şaşırmak.
D) Çok bağırmak.
Soru 11
Baltayı taşa vurmak deyimi hangi anlama gelir?
A) Söylediği yalanının ortaya çıkması.
B) Gizli konuştuğunun duyulması.
C) Bilmeyerek karşısındakini kıracak söz söylemek.
D) Bilerek ve isteyerek kırıcı konuşmak.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A) vara yoğa gülmek
B) yanına kar kalmak
C) bin dereden su getirmek
D) yüz göz olmak