4.Sınıf Türkçe Karşıt Anlamlı Sözcükler Konu Testi

28 Kasım 20210Yazar:testimiz.com

4.Sınıf Türkçe Karşıt Anlamlı Sözcükler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler Etkileşimli Çalışma

Soru 1
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) kara-siyah
B) gece-gündüz
C) ıslak-yaş
D) fayda-yarar
Soru 2
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin diğerleriyle bir anlam ilişkisi yoktur?
A) masum
B) sevinçli
C) mutlu
D) üzüntülü
Soru 3
“sıcak-soğuk” sözcüklerindeki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde yoktur?
A) seyrek-sık
B) nefes-soluk
C) sert-yumuşak
D) ileri-geri
Soru 4
“yokuş” sözcüğünün aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle eş-zıt anlam ilişkisi yoktur?
A) ince
B) iniş
C) çıkış
D) rampa
Soru 5
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin diğerleriyle bir anlam ilişkisi yoktur?
A) fakir
B) yoksul
C) zengin
D) zayıf
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır?
A) Merdivenlerden inerken ve çıkarken koşmamalıyız.
B) Baran, çalışkan ve başarılı bir çocuktu.
C) Aşağı yukarı aynı boydaydılar.
D) Okulun duvarları siyah beyaz renkteydi.
Soru 7
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) acemi-usta
B) hürriyet-özgürlük
C) bayat-taze
D) eski-yeni
Soru 8
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin diğerleriyle bir anlam ilişkisi yoktur?
A) kurnaz
B) zeki
C) cimri
D) saf
Soru 9
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerden oluşmaz?
A) örnek-misal
B) ucuz-pahalı
C) acemi-usta
D) tatlı-acı
Soru 10
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) ev-konut
B) barış-savaş
C) misafir-konuk
D) muallim-öğretmen
Soru 11
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerdir?
A) övmek-yermek
B) okul-mektep
C) talebe-öğrenci
D) netice-sonuç
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerden oluşmaz?
A) al-kırmızı
B) uzak-yakın
C) somut-soyut
D) temiz-kirli