4.Sınıf Türkçe Sayıların Yazımı Konu Testi

30 Ocak 2021 0 Yazar: testimiz.com

 

Sayıların Yazımı

TEBRİKLER.

Sayıların Yazımı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?    
A
Bizim mahalledeki iftar yemeğine yüzelli kişi katılmış.
B
Sırada bekleyenleri ikişer ikişer içeri aldı.
C
1923'de cumhuriyet ilan edildi.
D
5'inci çocuk çok başarılı olacak.
Soru 2
Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uygun değildir?    
A
Bugün okula saat 08.00’da gideceğiz.
B
Bu yıl turist sayısı %5 arttı.
C
Manavdan beş kg patates aldık.
D
Bir kasada ortalama 25 kg domates vardır.
Soru 3
Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Sıra bildiren sayılar ile ilgili hangisinde yanlışlık yapılmıştır?    
A
5’nci
B
onuncu
C
2’inci
D
8.
Soru 4
Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uygun değildir?    
A
Seksenaltı bin yediyüz yirmi yedi
B
Seksen üç milyon altı yüz bin sekiz
C
Bir milyon sekiz yüz üç
D
Altı yüz elli iki
Soru 5
Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?    
A
Bir hafta yedi gündür.
B
Her yıl on beş gün tatile gideriz.
C
Bir ay ortalama otuz gündür.
D
1 yıl üç yüz atmış beş gündür.
Soru 6
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?    
A
Üniversiteyi 1987'de bitirdim.
B
30 Ağustos 1922'deki zafer hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor.
C
Köprüyü geçince otuz otuzbeş adım at sola dön.
D
Mahalle bakkalına yüz elli lira borcum var.
Soru 7
Aşağıda verilen tarihlerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır ?  
A
23 nisan 1920'de
B
23.04.1920'de
C
23.IV.1920'de
D
23 Nisan 1920'de
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımı ile ilgili verilen bilgi doğru değildir?
A
Dört veya daha çok basamaklı sayılar yazıyla yazılırken sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.
B
Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.
C
Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.
D
Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen “bin, milyon, milyar ve trilyon” sözleri harfle yazılabilir.
Soru 9
Para ile ilgili işlemler ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Belgenin türünü belirtmek.
B
Belgenin üzerinde düzeltme ve değişikliğe izin vermek.
C
Belgenin üzerinde sonradan değişiklik veya ekleme yapılamasını önlemek.
D
Belgenin üzerinde rakamları kullanmaktan kaçınmak.
Soru 10
Sıra bildiren sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
3. Blok
B
5. Sınıf
C
7'dinci grup
D
1. Kat
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde tarihin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?    
A
07. Nisan 2020
B
07 Nisan 2020
C
07/04/2020
D
07.04.2020
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?        
A
2019 yılı sonunda Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.
B
Türkiye'nin nüfusu 83. 154. 997 kişiye ulaştı.
C
Türkiye'nin nüfusu seksen üç milyon yüz elli dört bin okuz yüz doksan yedi kişiye ulaştı.
D
Türkiye'nin nüfusu 83154997 kişiye ulaştı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uygun değildir?
Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uygun değildir?
Para ile ilgili işlemler ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Aşağıda verilen tarihlerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır ?
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Sıra bildiren sayılar ile ilgili hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Aşağıdakilerin hangisinde tarihin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Sıra bildiren sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımı ile ilgili verilen bilgi doğru değildir?