Sayıların Yazımı

TEBRİKLER.

Sayıların Yazımı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Sıra bildiren sayılar ile ilgili hangisinde yanlışlık yapılmıştır?    
A
2’inci
B
8.
C
5’nci
D
onuncu
Soru 2
Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uygun değildir?    
A
Altı yüz elli iki
B
Seksenaltı bin yediyüz yirmi yedi
C
Bir milyon sekiz yüz üç
D
Seksen üç milyon altı yüz bin sekiz
Soru 3
Para ile ilgili işlemler ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Belgenin türünü belirtmek.
B
Belgenin üzerinde rakamları kullanmaktan kaçınmak.
C
Belgenin üzerinde düzeltme ve değişikliğe izin vermek.
D
Belgenin üzerinde sonradan değişiklik veya ekleme yapılamasını önlemek.
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde tarihin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?    
A
07.04.2020
B
07 Nisan 2020
C
07/04/2020
D
07. Nisan 2020
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?        
A
Türkiye'nin nüfusu seksen üç milyon yüz elli dört bin okuz yüz doksan yedi kişiye ulaştı.
B
Türkiye'nin nüfusu 83. 154. 997 kişiye ulaştı.
C
2019 yılı sonunda Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.
D
Türkiye'nin nüfusu 83154997 kişiye ulaştı.
Soru 6
Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?    
A
Bir ay ortalama otuz gündür.
B
1 yıl üç yüz atmış beş gündür.
C
Bir hafta yedi gündür.
D
Her yıl on beş gün tatile gideriz.
Soru 7
Sıra bildiren sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
5. Sınıf
B
7'dinci grup
C
3. Blok
D
1. Kat
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımı ile ilgili verilen bilgi doğru değildir?
A
Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.
B
Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.
C
Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen “bin, milyon, milyar ve trilyon” sözleri harfle yazılabilir.
D
Dört veya daha çok basamaklı sayılar yazıyla yazılırken sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.
Soru 9
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?    
A
30 Ağustos 1922'deki zafer hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor.
B
Mahalle bakkalına yüz elli lira borcum var.
C
Köprüyü geçince otuz otuzbeş adım at sola dön.
D
Üniversiteyi 1987'de bitirdim.
Soru 10
Aşağıda verilen tarihlerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır ?  
A
23 nisan 1920'de
B
23 Nisan 1920'de
C
23.04.1920'de
D
23.IV.1920'de
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?    
A
1923'de cumhuriyet ilan edildi.
B
Bizim mahalledeki iftar yemeğine yüzelli kişi katılmış.
C
Sırada bekleyenleri ikişer ikişer içeri aldı.
D
5'inci çocuk çok başarılı olacak.
Soru 12
Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uygun değildir?    
A
Bir kasada ortalama 25 kg domates vardır.
B
Bugün okula saat 08.00’da gideceğiz.
C
Manavdan beş kg patates aldık.
D
Bu yıl turist sayısı %5 arttı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön