4. Sınıf Yer Kabuğunun Yapısı Test

19 Eylül 2023 2 By testimiz.com

4.Sınıf Yer Kabuğunun Yapısı

Test Çöz

 

Aşağıdakilerden hangisi yapısında mineral bulunduran taş ve kayalara verilen ortak addır?
Kayaçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
“Bazı taş ve mineraller doğada az bulunduğu için çok değerlidir. Madenler doğada ne kadar az iseler o kadar değerlidirler.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi daha değerlidir?
Ekonomik değeri olan taş ve minerallere ne denir?
Toprakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kayaçların parçalanması ile ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?
Dünya’mızın katmanlarından olan magma tabakasından çıkan magmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?
Minerallerin en serti ve ne yumuşağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?