3.Ünite Güzel Ahlak Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaklı bir insanda olması gereken özelliklerden birisi değildir?    
A
Adalet
B
Fedakârlık
C
Sabır
D
Küçümsemek
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımızla ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken kurallardan biri değildir?  
A
Her gün görüşmek.
B
Maddi ve manevi olarak destek olmak.
C
Hataları ve kusurları affetmek.
D
Ziyaretlerde bulunmak.
Soru 3
Güzel davranışlı ve iyi huylu kimselere için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?      
A
Dürüst
B
Sadık
C
İmanlı
D
Ahlaklı
Soru 4
Kur’an-ı Kerim’de -...Muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...- ayeti ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?      
A
Ahlakın imana etkisi.
B
İbadetlerin ahlaka katkısı.
C
Dinin imana katkısı.
D
İbadetlerin ahrete katkısı.
Soru 5
Güzel davranışlı ve iyi huylu kimselere güzel ne denir?    
A
Ahlaklı
B
İyimser
C
Karamsar
D
Saygılı
Soru 6
Fâtiha suresiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?    
A
Surede Hz. Peygamberin güzel ahlakından bahsedilir.
B
Dokuz ayetten oluşur.
C
Medine döneminde indirilmiştir.
D
Namazın her rekâtında okunan bir suredir.
Soru 7
-Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.- (Tirmizî, Birr, 33.) Yukarıdaki hadise göre anne babanın evladına vereceği en değerli şey aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Maddi destek
B
Teknolojik cihaz
C
Güzel ahlak
D
Yeni kıyafet
Soru 8
İslam dini insanlara karşı alçak gönüllü, iyi, dürüst, adaletli ve güvenilir olmayı öğütler. Anne babaya iyi davranılmasını, komşu, dost ve akrabalarla iyi ve kardeşçe geçinilmesini ister. Yoksullara yardım etmeyi, insanlara saygılı olmayı, başkalarının haklarını gözetmeyi emreder ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?  
A
Güzel ahlaklı olmak
B
Kültürel faaliyetlerde bulunmak
C
Çok çalışmak
D
Sürekli ibadet etmek
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranma, başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusudur?      
A
Sevgi
B
Saygı
C
Düşünce
D
Hoşgörü
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygudur?      
A
Nefret
B
Sabır
C
Ahlak
D
Sevgi
Soru 11
Dinini iyi öğrenmiş bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A
Yalan söyler.
B
Komşusuna yardım eder.
C
Allah'a şükreder.
D
Haramdan sakınır.
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaklı bir insanda olması gereken özelliklerden birisi değildir?      
A
Dedi kodu
B
Gülümsemek
C
Merhamet
D
Selamlaşmak
Soru 13
-Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.- atasözünde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?  
A
Dost bulmaya gerek yok.
B
Kusursuz insanlar olabilir.
C
Dostlarımız kusursuz olmalıdır.
D
Her insanın kusuru olabilir.
Soru 14
Çevremizdekilerle dostluk bağı kurabilmek için aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durulmalıdır?    
A
Hediye vermek
B
Selam vermek
C
Lakap takmak
D
Gülümsemek
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaklı bir insanda olması gereken özelliklerden birisidir?      
A
Rahatsız etmek
B
Güvenilirlik
C
Kıskançlık
D
Üstünlük taslamak
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi aile içi görevlerimizden değildir?  
A
Anne ve babamıza karşı saygılı davranmak
B
Kardeşlerimize yardımcı olmak
C
Arkadaşlarımızı ziyaret etmek
D
Aile büyüklerimizi ziyaret etmek
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi anne babamıza ve aile büyüklerimize karşı görevlerimizden birisi değildir?      
A
Dine uygun olan isteklerini yerine getirmek.
B
Sıkıntıya düştüklerinde yardım etmek.
C
Dini görevlerimizi yerine getirmek.
D
Sıkıntıya düştüklerinde yardım etmek.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi insanın güzel, doğru ve iyi davranışlarda bulunması; çirkin, yanlış ve kötü davranışlardan kendi isteği ile uzaklaşmasıdır?      
A
Din
B
Huy
C
Karakter
D
Ahlak
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi çevremizde sevgi ve saygıyı artıracak olumlu davranışlardan birisi değildir?    
A
Hesaplaşmak
B
Gülümsemek
C
Ziyaretleşmek
D
Yardımlaşmak
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaklı bir insanda olması gereken özelliklerden birisidir?      
A
Alay etmek
B
Haksızlık yapmak
C
Lakap takmak
D
Vatanseverlik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön