4.Sınıf Genel Deneme Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki organlardan hangisi kafatasında bulunur?

A
bağırsak
B
mide
C
beyin
D
kol
Soru 2
Kalbin kasılıp gevşeyerek damarlara yaptığı basınca ne ad verilir?

A
egzersiz
B
tansiyon
C
ateş
D
nabız
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi doğa olayları sonucu oluşmamıştır?

A
Erozyon
B
Dolmabahçe sarayı
C
Sel
D
Deprem
Soru 4
1500ml kaç L'dir?

A
1,5L
B
15L
C
1500L
D
15000L
Soru 5
Maddenin ısı etkisi ile sıvı hâlden gaz hâle geçmesine ne denir?

 

A
erime
B
buharlaşma
C
donma
D
süblimleşme
Soru 6
Gaz hâldeki bir maddenin yeterince ısı kaybederek sıvı hâle geçmesine ne ad verilir?

 

A
buharlaşma
B
erime
C
donma
D
yoğunlaşma
Soru 7
Boş bir küp tartıldığında 3 kg gel­mekte, içine bir miktar yağ konu­lup tekrar tartıldığında 18 kg gel­mektedir. Küpe konulan yağ kaç gramdır?

 

A
18000
B
16000
C
15000
D
14000
Soru 8
Katı, sıvı ve gaz maddelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış­tır?

 

A
Maddenin katı hali belirli bir şekle ve hacme sahiptir.
B
Maddenin sıvı hali, belirli bir şekle sahip değildir.
C
Gaz, moleküllerin arasında boşlukların en çok olduğu haldir.
D
Maddenin en düzenli hali sıvı halidir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özellikleri arasında yer almaz?

A
Esneklik
B
Kütle
C
İletkenlik
D
Öz kütle
Soru 10
Makarna ve suyu birbirinden ayırmak için hangi ayırma yöntemi kullanılır?

 

A
Mıknatısla ayırma
B
Eleme
C
Süzme
D
Damıtma
Soru 11
Su donarken aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 

A
Kütlesi azalır
B
Buharlaşır
C
Isı alır
D
Isı verir
Soru 12
Işığı geçiren maddelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarı saydam
B
Saydam
C
Opak
D
Gölge
Soru 13
Kabıyla birlikte tartılan bir kavanoz reçelin brüt kütlesi 1250 gram, kavanozun kütlesi 500 gram ise reçelin net kütlesi nekadardır?

 

A
850 gram
B
800 gram
C
750 gram
D
700 gram
Soru 14
Düzgün olmayan bir cismin hacmini ölçmek için neden yararlanılır?

A
Havadan
B
Sıvılardan
C
Gazlardan
D
Katılardan
Soru 15
Demir tozuyla karışmış toz şeker karışımını hangi ayırma yöntemi ile ayırabiliriz?

A
Yüzdürme
B
Dinlendirme
C
Mıknatısla Ayırtma
D
Buharlaşma
Soru 16
Isı etkisiyle eriyip eski haline dönmeyen maddelerin uğradığı olaya ne denir?

 

A
Buharlaşma
B
Erime
C
Çözülme
D
Bozunma
Soru 17
Petrolü oluşturan maddelerin ayrılmasında kullanılan ayırma yöntemi hangisidir?

A
Damıtma
B
Buharlaşma
C
Süzme
D
Yüzdürme
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi sıvıların kütlelerinin ölçülmesinde yapılan işlemlerden değildir?

A
Boş kabın kütlesi ölçülür.
B
Kaba sıvı madde konur.
C
Kap dolu olarak tekrar ölçülür.
D
Kaba sıvıdan başka bir ağırlık daha konur.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi katı maddelerin özellikleri arasında yer almaz?

A
Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır.
B
Katı hali, maddenin en düzensiz halidir.
C
Katılar sıkıştırılamaz.
D
Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.
Soru 20
Kütlesi ve hacmi olan, boşlukta yer kaplayan her şeye ne ad verilir?

 

A
madde
B
çözelti
C
karışım
D
alaşım
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön