Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı geçirmez?

A
buzlu cam
B
su
C
ince kağıt
D
odun
Soru 2
Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır?

A
ampul
B
fener
C
güneş
D
ay
Soru 3
Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir?

A
güneş
B
mum
C
el feneri
D
ay
Soru 4
Dünya’mızı saran hava kürenin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hidrosfer
B
Barisfer
C
Litosfer
D
Atmosfer
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın gözlenemeyen katmanları arasında yer alır?

A
Taş Küre
B
Su Küre
C
Ağır Küre
D
Hava Küre
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın en dıştaki katmanıdır?

A
Su küre
B
Gaz küre
C
Ateş küre
D
Taş küre
Soru 7
Kayaçları oluşturan küçük parçalara ne denir?

A
taş
B
kayaç
C
mineral
D
maden
Soru 8
Erozyonu önlemek için ülkemizde bazı kuruluşlar çalışmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biridir?

A
Kızılay
B
Yeşilay
C
TEMA
D
AKUT
Soru 9
Aşağıda verilen olaylardan hangileri toprak oluşumunda etkili değildir?

A
Akarsular
B
Rüzgâr
C
Isınma
D
Yer sarsıntıları
Soru 10
Toprağı erozyondan korumanın en etkili yolu, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rüzgârın estiği tarafa “rüzgâr setleri” yapmak
B
Ormanları çoğaltmak ve korumak
C
Ekim alanlarını artırmak
D
Sulama işlerine önem vermek
Soru 11
Zararlı gazların yarattığı çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
küresel ısınma
B
su kirliliği
C
toprak kirliliği
D
hava kirliliği
Soru 12
Doğada uzun süre yok olmayan katı atıkların yarattığı çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
küresel ısınma
B
hava kirliliği
C
toprak kirliliği
D
su kirliliği
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorununa neden olmaz?

A
hızlı sanayileşme
B
hızlı nüfus artışı
C
barajlar yapma
D
ormanların yok olması
Soru 14
Elektrik tellerine sarılan plastik kabloların kullanılma amacı nedir?

A
Güvenliğimizi sağlamak için yapılır.
B
Kablonun yağmurdan etkilenmesini önlemek.
C
Elektrik akımının daha kolay geçmesini sağlar.
D
Eletrik akımının daha çok geçimini sağlar.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
El feneri pille çalışan bir araçtır.
B
Bütün elektrikli araçlar şehir cereyanı ile çalışır.
C
Pillerin (+) ve (-) olmak üzere iki kutbu vardır.
D
Elektrik bir enerji çeşididir.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi basit bir elektrik devresi elemanlarından değildir?

A
iletken tel
B
anahtar
C
ampul
D
tahta çubuk
Soru 17
Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

A
ampul
B
pil
C
duy
D
kablo
Soru 18
Bir yerde aşağıdakilerden hangisinin az olması, o bölgede erozyonun artmasına yol açar?

A
hayvan çeşitliliği
B
yağış
C
bitki örtüsü
D
arazi eğimi
Soru 19
Olgunlaşan canlının kendine benzer yavrular meydana getirmesi olayına ne denir?

A
gelişme
B
irkilme
C
üreme
D
büyüme
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanlar için ortak bir canlılık özelliği değildir?

A
büyüme
B
solunum
C
kendi besinlerini yapmaları
D
boşaltım
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön