4.Sınıf Destek Ve Hareket Sistemi Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Eklem ve eklem çeşitleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Daha çok kısa kemiklerin bulunduğu eklemler oynamaz eklemlerdir.
B
Omurga ve göğüs kafesindeki eklemler yarı oynar eklemlerdir.
C
Kafatası kemikleri arasındaki eklemler oynamaz eklemlerdir.
D
Kol ve bacaklarda bulunan eklemler oynar eklemlerdir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir?

A
Vücudumuza genel şeklini verir.
B
Hareket etmemizi sağlar.
C
Vücudun dış yüzünü oluşturmak.
D
Vücudumuza desteklik sağlar.
Soru 3
İskeletimiz dört temel bölümden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden birisi değildir?

A
Eklemler
B
Kafa tası
C
Omurga
D
Göğüs kafesi
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde kısa kemik bulunmaz?

A
Göğüs kafesi
B
Bilek kemikleri
C
El ve ayak parmakları
D
Omurga
Soru 5
Omurga ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Boynun bitiminden kuyruk sokumuna kadar uzanır.
B
Omurgamız yassı kemiklerden oluşur.
C
Omur adı verilen 33 tane kısa kemiğin arka arkaya dizilmesiyle oluşur.
D
Omurganın içindeki yapıdan omurilik geçer.
Soru 6
Kafatası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Beynimizi barındırır ve tıpkı bir kask gibi beyni korur.
B
Alt çene hariç hareketsizdir.
C
Vücudumuzdaki en yumuşak kemiktir.
D
Yassı kemiklerden oluşmuştur.
Soru 7
Daha çok kol ve bacaklardı bulunan kemik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa kemik
B
Yassı kemik
C
Düzensiz kemik
D
Uzun kemik
Soru 8
Göğüs Kafesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
12 çift omurga kemiği ve göğüs kemiğinden oluşur.
B
İçinde akciğerler ve kalp bulunur ve iç organlarımızı korur.
C
Tamamı uzun kemiklerden oluşmuştur.
D
Göğüs kafesi en yoğun kemik yapısına sahiptir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sistemini oluşturan yapılardan birisi değildir?

A
Kas
B
Damar
C
Eklem
D
Kemik
Soru 10
İskeletimiz görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Besin içeriklerini depolar.
B
İç organlarımızı korur.
C
Kan hücrelerini üretir.
D
Vücudumuzun dik durmasını sağlar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön