4.Sınıf Devre Elemanları Nelerdir?

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  • Devrenin daha düzenli olması için pillerin yerleştirildiği bölüm.
  • Pilin ürettiği elektrik enerjisinin devrede dolaşımını sağlar.
  • Basit elektrik devresinde ampulün takıldığı bölüm.
Yukarıda aşağıdaki kavramlardan hangisi verilmemiştir? 
A
Duy
B
Anahtar
C
Pil yatağı
D
Kablo
Soru 2
Şehir elektriği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A
Şehir elektriği çok tehlikelidir. Ölüme sebep olabilir.
B
Şehir elektriği olmazsa piller kullanılamaz.
C
Evde kullandığımız cihazların çoğu şehir elektriğiyle çalışır.
D
Şehir elektriği çoğunlukla barajlarda üretilir.
Soru 3
Basit elektrik devrelerinde ampulün eklenmesine yarayan devre elemanı hangisidir?  
A
Anahtar
B
Kablo
C
Pil
D
Duy
Soru 4
Elektrik enerjisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?  
A
Elektrik kazaları yaralanmalara, hatta ölüme sebep olabilir.
B
Elektrik, gaz halinde maddedir.
C
Elektrik çoğunlukla ısınma, aydınlatma gibi alanlarda kullanılır.
D
Teknolojik ürünlerin bir çoğu elektrikle çalışır.
Soru 5
Batarya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A
Bataryaları şarj etmek mümkün değildir.
B
Günümüzde bataryaların kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.
C
Bataryanın ürettiği elektrik, pilin ürettiği elektrikten fazladır.
D
Cep telefonlarında ve tabletlerde batarya kullanılır.
Soru 6
Aşağıdaki devre elemanlarından hangisi devrenin açılıp kapanmasına yarar?  
A
Duy
B
Pil
C
Kablo
D
Anahtar
Soru 7
Pille ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A
Pilerin (+) ve (-) kutupları vardır.
B
Pil, devreye elektrik enerjisi veren bir aygıttır.
C
Pilin ürettiği elektrik tehlike oluşturmaz.
D
Pil, çok yüksek derecede elektrik üretir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinde elektrik devresi bulunmaz?  
A
Kapı zili
B
Tüplü ocak
C
Asansör
D
Çamaşır makinesi
Soru 9

 ………, devreden geçen elektriği kontrol eder.

…….., basit elektrik devrelerinin enerji kaynağıdır.

………., elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlarsak hangisini kullanmayız?  
A
Ampul
B
Duy
C
Pil
D
Anahtar
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresinin tanımıdır?  
A
Elektrik enerjisinin üretim sürecidir.
B
Elektrik enerjisinin tüketimidir.
C
Elektrik enerjisinin kullanım alanıdır.
D
Elektrik enerjisinin izleyeceği yoldur.
Soru 11
Görselde basit bir elektrik devresi verilmiştir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A
4. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.
B
1. Devreyi açıp kamaya yarar.
C
5. Elektrik enerjisinin iletimin sağlar.
D
2. Devrede ampulün sabitlenmesini sağlar.
Soru 12
Her devrenin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinin güç kaynağıdır?  
A
Anahtar
B
Pil
C
Duy
D
Kablo
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön