4.Sınıf Fosiller Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda fosilleşmenin oluşması için gerekli olan şartlar verilmiştir. Hangisi doğru değildir?
A
Canlı kalıntılarının bakteriler tarafından ayrıştırılması gerekir.
B
Canlı kalıntılarının çürümemesi gerekir.
C
Canlı kalıntılarının hava ile temas etmemesi gerekir.
D
Canlı kalıntılarının kum, kil, toprak gibi tabakalarla örtülmesi gerekir.
Soru 2
Fosil oluşumu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Fosilleşme, rastlantıya bağlı bir süreçtir.
B
Canlı bir varlıktan fosile dönüşmek milyonlarca yıl süren bir dönemdir.
C
Fosiller, milyonlarca yıl önce canlı olan bitki ve hayvanların katılaşması sonucu oluşur.
D
Fosilleşme insan etkisi sonucu oluşmuştur.
Soru 3
Fosillerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?  
A
Geçmişte yaşayan canlıların günümüze bir fosil olarak gelebilmesi için canlı kalıntılarının, bakterilerin yaşamasına uygun olmayan yerlerde olması gerekir.
B
Fosil oluşması için bakterilerin canlı kalıntılarını çürütmesi engellenmiş olmalıdır.
C
Fosilleşmenin gerçekleşmesi için canlı kalıntılarının havayla temas etmesi gerekir.
D
Sabit ısı koşulları fosil oluşumu için en iyi koşullardan biridir.
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Fosillerin birçoğu ya deniz hayvanlarına ya da suya yakın yerlerde yaşayan hayvanlara aittir.
B
Fosillerin neredeyse tamamı üst üste birikimlerle oluşan kayaçların içinde bulunur.
C
Fosiller, milyonlarca yıl önce kayaçların başkalaşması sonucu oluşmuştur.
D
Bu kayaç türü bataklık, göl ve denizlerde katmanlar hâlinde biriken tortullardan oluşur.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi fosilin yararlarından birsi değildir?  
A
Geçmişte yaşayan iklim özellikleri hakkında bilgi ediniriz.
B
Geçmişte yaşayan canlıların geçirdiği evrimler hakkında bilgi verir.
C
Geçmişte yaşayan canlılar hakkında bilgi ediniriz.
D
Gelecekte yaşayacak canlılar hakkında bilgi ediniriz.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi milyonlarca yıl önce canlı olan bitki ve hayvanların taşlaşmış kalıntılarıdır?    
A
Fosil
B
Maden
C
Mineral
D
Kömür
Soru 7
- Derin sularda yaşayan bir canlının öldükten sonra vücudu çürümeye başlar. Yumuşak kısımları diğer canlılar tarafından tüketilir, geriye sert kısımları kalır. Kemik, diş, boynuz gibi bu sert kısımların üzeri suyun dibine çöken tortullarla kaplanır. Süreç içinde üzerinde kat kat tortullar oluşur. – Yukarıda anlatılan süreçte anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Mineral oluşumu
B
Kayaç oluşumu
C
Maden oluşumu
D
Fosil oluşumu
Soru 8
Fosillerle ilgili verilen aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  
A
Ölen her canlı fosilleşemez.
B
Oluşması için ölen canlıların hava ile temas etmesi gerekir.
C
Bitki ve hayvan kalıntılarının günümüze ulaşmış halidir.
D
Milyonlarca yıl içerisinde oluşurlar.
Soru 9

1- Kayalar kıvrımlanır ve aşınmaya uğrar.

2- Ölmüş hayvanlar deniz dibine batar ve kalıntıları yavaş yavaş tortul tabakalarıyla örtülür.

3- Fosiller yüzeyde açığa çıkar.

4- Tortulların altta kalan katmanları taşlaşır ve kalıntılar sertleşerek fosili oluşturur.

Yukarıda fosilleşme süreçleri verilmiştir. Doğru sıralama nasıl olmalıdır?  
A
2-4-1-3
B
2-4-3-1
C
1-2-4-3
D
1-3-4-2
Soru 10
Fosillerle ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Ölen her canlı fosilleşir.
B
Fosilleşen canlılar çürümeye uğrar.
C
Çürüyen canlı kalıntıları fosil oluşturmaz.
D
Fosilleşme sadece kayaçlarda oluşur.
Soru 11
Fosillerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?  
A
Fosiller üst üste biriken kayaçlar içerisinde oluşur.
B
Fosillerin oluşum süreci rastlantıya bağlıdır.
C
Fosiller canlıların yumuşak kısımlarından oluşur.
D
Fosiller kısa zamanda oluşur.
Soru 12
Fosillerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Eski zamanlardan kalan eşya kalıntıları fosil olarak nitelendirilir.
B
Milyonlarca yıl öncesine ait canlıların taşlaşmış kalıntılarına fosil denir.
C
Fosillerin oluşum süreci rastlantıya bağlıdır.
D
Eski zamanlardan kalan iskelet kalıntıları fosil olarak nitelendirilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön