4.Sınıf Gezegenimiz Dünya Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?

A
Tepsi
B
Silindir
C
Küp
D
Küre
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde Dünya’nın gözlemlenebilir katmanları dıştan içe doğru sıralanmıştır?

A
Taş küre – su küre – atmosfer
B
Su küre – atmosfer – taş küre
C
Atmosfer – su küre – taş küre
D
Atmosfer – taş küre – su küre
Soru 3
Aşağıda taş küre ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Atmosferden kalındır.
B
Yüzeyi engebelidir.
C
Zaman zaman kırılmalar olur.
D
Toprak ve kayaçlardan oluşmuştur.
Soru 4
Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

A
Ateş kürede tüm maddeler erimiş haldedir.
B
Su küre, yer kabuğunun dörtte üçünü kaplar.
C
Yerin derinlerine inildikçe sıcaklık artar.
D
Yer kabuğu denizlerin altında kalınlaşır.
Soru 5
Ateş kürenin akışkan ve hareketli olmasının nedeni nedir?

A
Yer altı sularının bulunması.
B
Kayaçların kırılması.
C
İçindeki maddelerin erimiş olması.
D
Depremlerin meydana gelmesi.
Soru 6
Deniz kıyısında duran bir kimse, uzaktan gelen bir geminin önce hangi kısmını görür?

A
Gövdesi
B
Direği
C
Pervanesi
D
Çapası
Soru 7
Dünya'nın yuvarlak olduğu aşağıdakilerden hangisi ile kanıtlanmıştır?

A
Uzaydan çekilen fotoğraflarla
B
Ay tutulması ile
C
Güneş tutulması ile
D
Geminin limandan uzaklaşmasıyla
Soru 8
Yeryüzündeki su miktarının azalmamasının nedeni nedir?

A
Su döngüsü ile suyun yok olmaması
B
Denizlerin birbirine bağlı olması
C
Soğukta suyun buharlaşması
D
Akarsuların denizlere akması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Yuvarlak olduğunu kanıtlayan bulgulardan biri değildir?

A
Uzaydan çekilen fotoğraflar.
B
Dünya yüzeyinde suların ve karaların bulunması.
C
Ufukta önce geminin direğinin sonra tümünün görünmesi.
D
Sürekli batıya giden bir geminin tekrar aynı yere gelmesi.
Soru 10
Ağır kürede yer alan maddeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
Demir-nikel
B
Kurşun-demir
C
Kurşun-bakır
D
Demir-kalay
Soru 11
Aşağıda katmanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Çekirdek en ağır katmandır.
B
Yer kabuğu en ince katmandır.
C
Ateş küre en sıcak katmandır.
D
İçten dışa doğru katmanlarda sıcaklık azalır.
Soru 12
Bizi Güneş’ in zararlı ışınlarından koruyan ozon tabakası aşağıdaki katmanlardan hangisinde bulunur?

A
Su küre
B
Taş küre
C
Hava küre
D
Ateş küre
Soru 13
“Dünya’mızın şekli hakkında geçmişte çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.” Aşağıdakilerden hangisi bu görüşlerden biri değildir?

A
Dünya’mızın yuvarlak bir tepsiye benzediği
B
Dünya’mızın bir kutuya benzediği
C
Dünya’mızın küre şekline benzediği
D
Dünya’mızın bir öküzün boynuzu üzerinde durduğu
Soru 14
Toprağı erozyondan korumanın en etkili yolu, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rüzgârın estiği tarafa “rüzgâr setleri” yapmak.
B
Sulama işlerine önem vermek.
C
Ekim alanlarını artırmak.
D
Ormanları çoğaltmak ve korumak.
Soru 15
Dünya’nın merkezi aşağıdaki katmanların hangisindedir?

A
Ağır küre
B
Yerküre
C
Atmosfer
D
Ateş küre
Soru 16
Erozyonla hangisi oluşmaz?

A
Toprak kayarak sulara karışır.
B
Her taraf yeşilliklerle kaplanır, hava temizlenir.
C
Ormanlar zarar görür.
D
Tarım alanları azalır.
Soru 17
Dünya’nın aşağıdaki katmanlarından hangisi, yer kabuğunun çatlaklarından ve zayıf noktalarından yeryüzüne çıkarak yanardağları oluşturur?

A
Çekirdek katmanı
B
Gaz katmanı
C
Su katmanı
D
Magma katmanı
Soru 18
Atmosferle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Canlılar için önemli gazlar içerir.
B
Dünya’ mızı dış etkilerden korur.
C
Isıyı tutarak Dünya’ mızı sıcak tutar.
D
Dünya’mızın gözlemleyemediğimiz katmanlarından birisidir.
Soru 19
Dünya’nın, en içte bulunan ve çekirdek dediğimiz katmana verilen ad nedir?

A
Taş küre
B
Ağır küre
C
Ateş küre
D
Su küre
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi su kürede yer almaz?

A
Yer altı suları
B
Bulutlar
C
Nehirler
D
Dereler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön