4.Sınıf Gezegenimiz Dünya Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın küre şeklinde olduğunu kanıtlar?

A
Kıyıdan uzaklaşan bir geminin önce bacası kaybolur sonra teknesi.
B
Kıyıdan uzaklaşan bir geminin önce teknesi kaybolur, sonra bacası.
C
Kıyıdan uzaklaşan bir gemiyi gözden kayboluncaya kadar bütün bölümleriyle görürüz.
D
Kıyıdan uzaklaşan gemi birdenbire kaybolur.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

A
Fabrika bacalarından çıkan dumanlar.
B
Yakıt olarak doğal gaz kullanımı.
C
İnsanların kullandığı sprey ve deodorantlar.
D
Motorlu taşıtların egzoz gazları.
Soru 3
Yerkürenin iç katmanlarının sıcak olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A
Çöllerdeki sıcaklığın fazla olması.
B
Yeryüzünden derinlere inildikçe sıcaklıkta artış olması.
C
Yeryüzüne çıkan lavların sıcak olması.
D
Kaplıca sularının sıcak olması.
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde ormanlar etkili değildir?

A
Havanın temizlenmesinde
B
Yabani hayvanların barınması
C
Erozyonun azalmasında
D
Rüzgârın oluşmasında
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın gözlemlenebilir katmanlarından biridir?

A
Manto
B
Çekirdek
C
Ateş Küre
D
Taş Küre
Soru 6
Heyelan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

A
Verimli tarım topraklarının eriyen kar suları ile denizlere sürüklenmesidir.
B
Bir yeryüzü şeklidir.
C
Büyük kaya parçalarının ya da gevşek toprak tabakasının yamaçlardan aşağıya sürüklenmesidir.
D
Toprağın enine sürülmesidir.
Soru 7
Ozon tabakasındaki incelme aşağıdakilerden hangisine yol açar?

A
Hava sıcaklığının düşmesine
B
Yağışların artmasına
C
Güneş'in zararlı ışınlarının yeryüzüne kadar ulaşmasına
D
Sera etkisine
Soru 8
Yağışların oluşumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili değildir?

A
Sıcaklık değişimi
B
Buharlaşma
C
Yeryüzündeki sular
D
Ay'ın Dünya'nın uydusu olması
Soru 9
Toprak oluşumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Toprak oluşumu çok hızlı gerçekleşir.
B
Toprak, kayaçların ufalanması ile oluşur.
C
Sıcaklık değişimi toprak oluşumunda etkilidir.
D
Bitki köklerinin de toprak oluşumunda rolü vardır.
Soru 10
En ağır maddeler Dünya'nın hangi katmanında bulunur?

A
Çekirdek
B
Taş küre
C
Ateş küre
D
Su küre
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin nedenlerinden birisi değildir?

A
Fabrika atıklarının suya karışması.
B
Araba egzoz gazı dumanı.
C
Bacasında filtre olan fabrikaların havaya gaz vermesi.
D
Evlerdeki pis suların akarsulara karışması.
Soru 12
Dünyanın ağır küre ile taş küre arasında bulunan katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ateş küre
B
Çekirdek
C
Su küre
D
Hava küre
Soru 13
Çevre kirliliği dünyanın hangi katmanlarını etkiler?

A
Taş küre-ateş küre- su küre
B
Su küre-yer küre-çekirdek
C
Taş küre-su küre-hava küre
D
Su küre-hava küre-ateş küre
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinde erozyonun etkisi en azdır?

A
Bitki örtüsünün kalın olduğu yerlerde
B
Dik yamaçlarda
C
Eğimli arazilerde
D
Az bitki olan yerlerde
Soru 15
Volkanlardan çıkan lâvların geldiği katman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taş küre
B
Ateş küre
C
Ağır küre
D
Su küre
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dünyada sular karadan daha çok yer kaplamaktadır.
B
Taş kürenin diğer adı yer kabuğudur.
C
Hava kürede en fazla azot gazı bulunmaktadır.
D
Taş kürenin kalınlığı her yerde aynıdır.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin olumsuz sonuçları arasında yer almaz?

A
Su kirliliği artar.
B
Toprak kirliliği artar.
C
Yeşil bitkiler çoğalır.
D
Doğal denge bozulur.
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dünyada sular karadan daha çok yer kaplamaktadır.
B
Taş kürenin diğer adı yer kabuğudur.
C
Hava kürede en fazla azot gazı bulunmaktadır.
D
Taş kürenin kalınlığı her yerde aynıdır.
Soru 19
Hangi seçenekte dünyanın gözlemlenebilir katmanları verilmiştir?

A
Hava küre-ateş küre-çekirdek
B
Hava küre-su küre-taş küre
C
Taş küre-hava küre-çekirdek
D
Su küre-ateş küre-hava küre
Soru 20
Dünyanın dışından merkezine doğru katman sıralanışında taş küreden sonra hangisi gelir?

A
Ağır küre
B
Ateş küre
C
Hava küre
D
Su küre
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön