4.Sınıf Gezegenimiz Dünya Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Erozyonu önlemenin en kestirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bitki örtüsünü zenginleştirmek.
B
Eğimli arazileri teraslamak.
C
Eğimli arazileri yatay sürmek.
D
Sulamada yağmurlama sulamayı tercih etmek.
Soru 2
Hangi seçenekte toprağın önemi daha iyi vurgulanmaktadır?

A
Bitkilerin yaşaması için toprak gereklidir.
B
Hayvanların yaşaması için toprak gereklidir.
C
İnsanları yaşaması için toprak gereklidir.
D
Tüm canlıların yaşaması için toprak gereklidir.
Soru 3
“Toprak kayaçların ufalanıp parçalanması sonucu oluşmuştur.” Toprağın oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A
Yağışların ve rüzgârın
B
İnsanların
C
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının
D
Bitkilerin
Soru 4
Büyük taş kütlelerine ne ad verilir?

A
Mineral
B
Maden
C
Taş
D
Kayaç
Soru 5
Aşağıdaki madenlerden hangisi yer altından çıkarıldıktan sonra doğrudan kullanılır?

A
Demir
B
Bakır
C
Altın
D
Kömür
Soru 6
Kayaçlar nasıl oluşmuştur?

A
Toprağın sıkışması sonucunda
B
Magmanın soğuyup katılaşması ile
C
Rüzgârın etkisiyle
D
Yağmurun etkisiyle
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemlerden biri değildir?

A
Su kullanımında insanları bilgilendirmek.
B
Kanalizasyon sularını içme sularına akıtmamak.
C
İnsanların su kenarında yaşamasını yasaklamak.
D
Fabrikalardan çıkan atık suları, arıtma tesislerinden geçirdikten sonra doğaya vermek.
Soru 8
“Çakıl-kaya-kayaç-taş-kum” Yukarıdaki oluşumların büyükten küçüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
Kum-çakıl-taş-kaya-kayaç
B
Taş-kaya-kayaç-çakıl-kum
C
Taş-çakıl-kayaç-kaya-kum
D
Kayaç-kaya-taş-çakıl-kum
Soru 9
Kayaçları oluşturan maddelere ne ad verilir?

A
Mineral
B
Maden
C
Kum
D
Taş
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz?

A
Yiyecek atıkları
B
Pil
C
Pet şişe
D
Cam
Soru 11
Hangisi erozyonun önlenmesinde etkili değildir?

A
Fabrikaları artırmak, tarım yapmamak.
B
Eğimli arazide tarım yapmamak.
C
Bitki örtüsünü artırmak.
D
Doğal dengeyi korumak.
Soru 12
Erozyon sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

A
Tarım alanları azalır.
B
Ormanlar zarar görür.
C
Hava aşırı derecede soğur.
D
Toprak kayarak sulara karışır.
Soru 13
Dünya üzerindeki karalar ve sular ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Suları yalnız denizler oluşturur.
B
Sular karalardan daha fazla yer kaplar.
C
Karalar sularla eşit büyüklükte alan kaplar.
D
Karalar sulardan daha çok alan kaplar.
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi toprak oluşumunda rol oynamaz?

A
Yağmur ve akarsular
B
Rüzgâr
C
Ani sıcaklık farkı
D
Hava kirliliği
Soru 15
Dünyamızı saran hava tabakasına ne ad verilir?

A
Metosfer
B
Biyosfer
C
Atmosfer
D
Polikosfer
Soru 16
“Dünya’nın en kalın katmanıdır. Sıcaklığı en fazla olandır.” Tanımı verilen katman hangisidir?

A
Magma
B
Çekirdek
C
Ateş küre
D
Taş küre
Soru 17
“Maddî değeri olan kayaç ve minerallere maden denir.” Aşağıdaki maddelerden hangisi maden olamaz?

A
Bakır
B
Kum
C
Altın
D
Krom
Soru 18
Dünya'nın merkezine doğru bir yolculuk yaptığımızı düşünürsek karşımıza çıkacak katmanlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Taş küre - ateş küre - ağır küre
B
Ateş küre - ağır küre - taş küre
C
Ağır küre - ateş küre - taş küre
D
Taş küre - ağır küre - ateş küre
Soru 19
Dünya’nın etrafını ilk kez dolaşan kâşif aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristo
B
Eflatun
C
Macellan
D
Galileo
Soru 20
Aşağıda verilen Dünya katmalarından hangi ikisi gözlemlenemez?

A
Su küre- hava küre
B
Taş küre- su küre
C
Ağır küre- ateş küre
D
Taş küre- ağır küre
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön