4.Sınıf Gezegenimiz Dünya Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın katmanları arasında yer almaz?

A
Hava küre
B
Deniz küre
C
Taş küre
D
Ateş küre
Soru 2
Aşağıda verilen minerallerden hangisi en değerlidir?

A
Kömür
B
Altın
C
Mermer
D
Tebeşir
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin küreye benzediğini açıklar?

A
Havaya attığımız taşın yere düşmesi.
B
Kışın kar yağması.
C
İtme ve çekme uygulanan cisimlerin hareket etmesi.
D
Denize baktığımızda yaklaşan geminin önce bacasının görünmesi.
Soru 4
Dünya üzerinde bulunan sularla ilgili aşağıda-kilerden hangisi yanlıştır?

A
Birçok canlıya yaşama alanı olur.
B
Dünya üzerindeki bütün sular içme suyu olarak kullanılabilir.
C
Karalara göre daha fazla yer kaplar.
D
Büyük kısmı tuzlu sudur.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi arttığında erozyon azalır?

A
Ormanlar
B
Yağışlar
C
Rüzgârlar
D
Akarsular
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi su kürenin ögelerinden biri değildir?

A
Göller
B
Akarsular
C
Yer altı suları
D
Magma
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi dünyanın gözlenebilir katmanlarından değildir?

A
Karalar
B
Sular
C
Karaları ve suları saran hava
D
Magma
Soru 8
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A
Cam ve plastik atıkları hemen yok oldukları için çevreyi kirletmez.
B
Egzoz gazı ve yakıtlardan çıkan dumanlar çevreyi kirletir.
C
Cam, plastik şişe ve kâğıtlar çevre kirliliği yaratır.
D
Ev ve fabrika yakıtları çevreyi kirletir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın şekli hakkında bir fikir belirtmez?

A
Deniz kıyısından uzaklaşan geminin seyredilmesi.
B
Dünya’da devamlı tek bir yöne yolculuk yapılması.
C
Dünya’nın uzaydan çekilen fotoğrafları.
D
Güneşin doğudan doğup batıdan batması.
Soru 10
Hava küre ile ilgili hangisi yanlıştır?

A
Dünya’yı saran hava tabakasıdır.
B
Su ve karaların üzerini kaplar.
C
Bu tabakada canlı yaşamaz.
D
Hava kürede yaşamımız için önemli oksijen gazı vardır.
Soru 11
Toprak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Toprak canlılar için yaşama alanı oluşturur.
B
Toprak erozyon sonucu oluşur.
C
Toprak oluşumu çok uzun yıllar alır.
D
Toprak oluşumunda rüzgâr etkilidir.
Soru 12
Yerkabuğu çatlaklarından yukarı püskürerek volkanları meydana getiren erimiş maddeler Dünya’nın hangi katmanında bulunur?

A
Ağır küre
B
Ateş küre
C
Taş küre
D
Su küre
Soru 13
Dünya yüzeyinde; I. Kara ve suların kapladığı alanlar eşittir. II. Karaların kapladığı alanlar daha fazladır. III. Suların kapladığı alanlar daha fazladır. Yukarıda verilen bilgilerin hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
Soru 14
Toprakların su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne ad verilir?

A
Erozyon
B
Heyelan
C
Deprem
D
Fırtına
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi yerküre modeli üzerinde mavi renk ile gösterilen yerlerden değildir?

A
Denizler
B
Nehirler
C
Göller
D
Dağlar
Soru 16
Tarım yapılırken hangisi çevreye zarar vermez?

A
Gereğinden fazla sulama yapmak.
B
Bol gübre dökerek tarım yapmak.
C
Eğimli arazilerde teraslama yapmak.
D
Tarım zararlılarından korunmak için bol ilaçlama yapmak.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olmaz?

A
Bacalardan çıkan gaz ve dumanlar.
B
Egzozlardan çıkan gaz ve dumanlar.
C
Isınan sulardan yükselen su buharı.
D
Toprağa bırakılan çöpler ve fabrika atıkları.
Soru 18
“Çevreyi korumak ve geliştirmek için ülke-mizde birçok resmi kurum ve gönüllü kuruluş faaliyet gösterir.” Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir?

A
Çevre ve Orman Bakanlığı
B
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
C
Arama Kurtarma Derneği
D
Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın gözlemlenebilir katmanlarından değildir?

A
Çekirdek
B
Su küre
C
Taş küre
D
Atmosfer
Soru 20
Ateş küre (manto) katmanında kayaçlar ne haldedir?

A
Katı
B
Sıvı
C
Gaz
D
Buhar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön