4.Sınıf Işık, Çevre Kirliliğine Neden Olabilir mi? Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aydınlatmada enerji tasarrufu sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

A
Işık ihtiyacı az olan yerlerde gücü az olan ampullerin kullanılması
B
Daha az enerji tüketen uzun ömürlü ampullerin kullanılması
C
Işığın aydınlatılacak ortama yönlendirilmesi
D
Her ortamda aynı güce sahip ampul kullanılması
Soru 2
Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

A
Aydınlatma çok parlak veya loş olmamalıdır.
B
İyi görebilmek için ışık direkt gözümüze gelmelidir.
C
Işık doğrudan göze gelmemelidir.
D
Yazı yazarken veya kitap okurken ışık soldan gelmelidir.
Soru 3
Fen ve Teknoloji dersinde öğretmen, öğrencilerinin sorduğu aşağıdaki sorulardan hangisini “hayır” diyerek cevaplar?

A
Yetersiz aydınlatma gözlerimizin yorulmasına yol açar mı?
B
Gereğinden fazla aydınlatılmış ortamlar görmeyi kolaylaştırır mı?
C
Gece ders çalışırken masa lambası kullanmak göz sağlığımız için yararlı mıdır?
D
Aydınlatmada ışığın parlaklığı, çeşidi ve maliyeti önemli midir?
Soru 4
I-Güneşe çıplak gözle bakmak tehlikelidir. II-Bir varlığı görebilmek için gözümüzden ışık çıkması gerekir. III-Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I ve II
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Aşırı aydınlatmadan canlılar olumlu etkilenir.
B
Işık kirliliği, yanlış ve plansız aydınlatmalardan kaynaklanır.
C
Aşırı aydınlatma göz sağlığını etkiler,
D
Yanlış aydınlatmalar enerjinin boşa gitmesine neden olur.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin zararları arasında sayılamaz?

A
geceleri gökyüzünü net olarak görememek
B
fazla ışık nedeniyle binaların yıpranması
C
ekonomik zarara uğramak
D
doğal hayata zarar vermek
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  1. Işık, görmek için gereklidir.
  2. Fazla ışık gözler için zararlı olabilir.
  3. Çıplak gözle Güneş’e bakmak sakıncalıdır.

 

A
2 ve 3
B
1 ve 3
C
1-2 ve 3
D
Yalnız 1
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğidir?

A
Çöplüğe atılmış ampullerdir.
B
Bir yeri aydınlatırken istediğimiz yerin dışındaki bölgelerin de aydınlatılmasıdır.
C
Bir yeri aydınlatırken çok az ışık kullanılmasıdır.
D
Bir cismin her yönünden aydınlatılmasıdır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ışığın maddeler üzerinde etkisi değildir?

A
Güneş ışığı kumaşların renklerini soldurur.
B
Güneş'e bırakılan yiyeceklerin tadı değişir.
C
Kullanılmamış film, güneşi görürse bozulur.
D
Işık çevremizi görmemizi sağlar.
Soru 10
“ Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir. “ Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu olayın sonucu değildir?

A
Kaplumbağaların yaşamlarını olumsuz etkilemesi
B
Göçmen kuşların göç yollarını kaybetmelerine neden olması.
C
Gök cisimlerinin incelenmesini olumsuz etkilemesi
D
Sokakların daha güvenli hale gelmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön