4.Sınıf Işık ve Ses Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aydınlatmada enerji tasarrufu sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

A
Her ortamda aynı güce sahip ampul kullanılması.
B
Işığın aydınlatılacak ortama yönlendirilmesi.
C
Daha az enerji tüketen uzun ömürlü ampullerin kullanılması.
D
Işık ihtiyacı az olan yerlerde gücü az olan ampullerin kullanılması.
Soru 2
Sesle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Hayvan ve insan sesleri doğal seslerdir.
B
Ses en hızlı sıvılarda yayılır.
C
Gürültü insanları rahatsız eder.
D
İnsan kulağı her sesi işitemez.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Ses bir enerjidir.
B
Yüksek sesli müzik insanları rahatsız eder.
C
İşitme güçlüğü çeken insanlar megafon kullanır.
D
İnsanların duyamayacağı sesleri duyan hayvanlar vardır.
Soru 4
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, ses kirliliğini önlemek için alınan tedbirlerden değildir?

A
Yüksek sesle müzik dinlememek.
B
İşitme cihazı kullanmak.
C
Evlerimize ses yalıtımı yaptırmak.
D
Trafikte gereksiz korna çalmamak.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?

A
Güneş
B
Yıldız
C
Ateş böceği
D
El feneri
Soru 6
Işık kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A
Gündüz vakitlerinde lambaları açmalıyız.
B
İyi aydınlatma olması için fazla ışık kaynağı kullanmalıyız.
C
Gökyüzünü aydınlatmalıyız.
D
Gereksiz lambaları söndürmeliyiz.
Soru 7
Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi eskiden - yeniye doğru sıralanmıştır?

A
Ateş-kandil-ampul
B
Ampul-gaz lambası-meşale
C
Ampul-mum-floresan
D
Floresan-kandil-mum
Soru 8
Sesin bir engele çarparak geri dönmesine ne denir?

A
Yankı
B
Tını
C
Şiddet
D
Hız
Soru 9
Aşağıdaki cihazlardan hangisi sesin şiddetini yükseltmek için kullanılmaz?

A
Megafon
B
Televizyon
C
Mikrofon
D
Hoparlör
Soru 10
Çok aydınlatılmış ortamlar kirliliğe neden olur, bu kirliliğin adı nedir?

A
Gürültü kirliliği
B
Işık kirliliği
C
Hava kirliliği
D
Çevre kirliliği
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliği değildir?

A
Hayvanların çıkardığı sesler.
B
Trafikteki taşıtların korna sesleri.
C
İnsanların yüksek sesle müzik dinlemeleri.
D
Pazar satıcıların çıkardığı sesler.
Soru 12
Sesin oluşumu ve yayılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Ses doğrusal ve her yöne yayılır.
B
Ses titreşimle oluşur dalgalar halinde yayılır.
C
Ses saydam olmayan maddelerden geçmez.
D
Ses titreşimlerle oluşur ve doğrusal yayılır.
Soru 13
Aşağıda ışık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Işık bir enerji türüdür
B
Işık hiçbir şekilde kirliliğe neden olmaz.
C
Işık olmaksızın görebiliriz.
D
Ay bir ışık kaynağıdır.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?

A
Kapı sesi
B
Telefon sesi
C
Keman sesi
D
Derenin su sesi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırmaz?

A
Megafon
B
Ampul
C
Mikrofon
D
İşitme cihazı
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi doğal bir ses kaynağıdır?

A
Gök gürültüsü
B
Araba kornası
C
Kapı zili
D
Saat alarmı
Soru 17
Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır?

A
Mum
B
Güneş
C
Ay
D
El feneri
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Işık ve ses bir enerji türüdür.
B
Ayna bir ışık kaynağıdır.
C
Titreşen her cisim ses üretir?
D
Mum yapay ışık kaynağıdır.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Işık olmasaydı canlılar yaşayamazdı.
B
En önemli ışık kaynağı Güneş'tir.
C
Ateş böceği doğal ışık kaynağıdır.
D
Bitkiler ışık olmadan da besin üretebilirler.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?

A
Televizyon sesi
B
Kuş sesi
C
Flüt sesi
D
Zil sesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön