4.Sınıf Işık ve Ses Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ışık için doğru bir tanımdır?

A
Işık bir maddedir.
B
Işık bir enerjidir.
C
Işık bir aydınlanmadır.
D
Işık bir cisimdir.
Soru 2
“Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına ……..….ışık kaynakları denir.” tümcesindeki noktalı yeri hangi seçenek tamamlar?

A
Yapay
B
Soğuk
C
Doğal
D
Sıcak
Soru 3
“Ses havada…………….…...halinde yayılır.” tümcesine hangi seçenekteki sözcüğü getirirsek doğru yapmış oluruz?

A
Dalgalar
B
Halkalar
C
Çizgiler
D
Doğrular
Soru 4
Aşağıdaki aydınlanma teknolojilerinden hangisi diğerlerine göre daha sonra kullanılmaya başlanmıştır?

A
Kandil
B
Gaz lambası
C
Mum
D
Floresan lamba
Soru 5
Görme olayı seçeneklerdeki ortamlardan hangisinde gerçekleşmez?

A
Ay ışığının olduğu ortamda
B
Çok az ışığın olduğu ortamda
C
Karanlık ortamlarda
D
Denizin altında
Soru 6
“Ses de ışık gibi kirliliğe neden olur. Bu kirliliğe gürültü denir.” Hangi seçenekte bu duruma uygun bir ses kirliliği vardır?

A
Kısık sesle çalan müzik
B
Kuş sesi
C
İş makinesi sesi
D
Yağmur sesi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi soğuk ışık kaynaklarındandır?

A
Floresan lamba
B
Ampullü lamba
C
Gaz feneri (lüks)
D
Mum
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir?

A
Ampul
B
Gaz lambası
C
Mum
D
Güneş
Soru 9
“Aydınlatılmış cisim ışık kaynağı olmayıp ışık kaynağından aldığı ışığı yansıtır.” Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdir?

A
Güneş
B
Ampul
C
Ay
D
Floresan
Soru 10
I. Ampul bir ışık kaynağıdır. II. Işık bir enerji türüdür. III. Uygun aydınlatma, ışık kirliliğini önler. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi daha eski bir aydınlatma aracıdır?

A
Ampul
B
Meşale
C
Floresan
D
Gaz lambası
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ısı yayan ışık kaynağı değildir?

A
Ateş böceği
B
Güneş
C
Mum
D
Ampul
Soru 13
“Yüksek binaların, camilerin, kulelerin üstlerinde yanıp sönen renkli ışıklar bulunur.” Bu ışıkların bulunma nedenini aşağıdakilerden hangisidir?

A
Estetik yapıları diğerlerinden ayırt etmek için konmuştur.
B
Sisli havalarda sisin yoğunluğunu test etmek için konmuştur.
C
Geceleri uçak ve helikopter pilotlarının bu yapıları fark edebilmeleri için konmuştur.
D
Bu yapıların etrafının aydınlatılması için konmuştur.
Soru 14
Işığın hesap makineleri vb. araçları çalıştırması bize hangi özelliğini gösterir?

A
Cisim olduğunu
B
Madde olduğunu
C
Enerji olduğunu
D
Somut olduğunu
Soru 15
I. Gece futbol müsabakaları yapılamazdı. II. Araçlarla gece yolculuğu çok zorlaşırdı. III. Filmlerin gece sahneleri çekilemezdi. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
l-ll-lll
B
Yalnız lll
C
Yalnız ll
D
Yalnız I
Soru 16
Aşağıda yapılanlardan hangilerinin aydınlatma araçlarının gelişimine katkısı olmuş olabilir? I. Araştırıcı olma II. Aydınlatma sorunlarının çözümü için düşünce üretimi III. Yeniliklere karşı olma

A
I – II
B
I – III
C
II – III
D
I – II – III
Soru 17
Aşağıdaki araçlardan hangisi sesin şiddetini artırmak ve sesi daha uzaklara duyurmak için kullanılır?

A
Ultrason
B
Megafon
C
Gramafon
D
Stetoskop
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden doğru olan hangisidir?

A
Yıldızlar, şimşek ve ateş böceği doğal ışık kaynaklarıdır.
B
Görebilmek için ışığa ihtiyacımız yoktur.
C
Kuvvetli ışık yayan varlıklara çıplak gözle bakabiliriz.
D
Ay en büyük ışık kaynağıdır.
Soru 19
Kaynağından çıkarak kulağımıza kadar gelen ses nasıl yayılır?

A
Her yönde yayılır.
B
Bir yönde yayılır.
C
Yayılmaz.
D
İki yönde yayılır.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A
Anlamayı güçleştirir.
B
Sinirli ve gergin olmaya neden olur.
C
Görme duyumuzu engeller.
D
İşitme kaybına neden olur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön