4.Sınıf Fen Bilimleri Kayaçlar

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yer altından çıkarılan mineralleri günlük yaşamımızda kullandığımız birçok alette ve malzemede görebiliriz.
Aşağıda verilen örneklerden hangisi doğru değildir?    
A
Tebeşir, alçı taşı adı verilen mineralden yapılır.
B
Ampullerin içinde tungsten adı verilen bir mineral vardır.
C
Ayna yapımında silis ve gümüş mineralleri kullanılır.
D
Şeker (halit) adı verilen bir mineralden elde edilir.
Soru 2

Yer kabuğunun kalınlığı Dünya üzerinde bölgelere göre farklılık gösterir.
Yer kabuğunun en kalın olduğu yerler hangileridir?    
A
Okyanus ve deniz dipleri
B
Ova ve platolar
C
Deniz kıyıları ve dağ etekleri
D
Yüksek dağlar
Soru 3
Kayaçlar nasıl oluşmuştur?    
A
Dünyayı oluşturan maddelerin birleşmesi sonucu.
B
Magmanın yeryüzüne çıkıp soğuması sonucu.
C
Hayvan ve bitki atıklarının katılaşması sonucu.
D
Toprak katmanının sertleşmesi sonucu.
Soru 4

Dünya’nın en dış katmanıdır. Bütün canlılar gibi bizler de bu katman üzerinde yaşamımızı sürdürüyoruz.
Bu anlatımda hangi katman vurgulanmıştır?    
A
Su katmanı
B
Atmosfer
C
Yer kabuğu
D
Magma
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi kayaç olarak adlandırılır?    
A
Tahta
B
Maden
C
Metal
D
Taş
Soru 6

Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu, çeşitli yapı ve büyüklükteki taşlarla kaplıdır.
Bu ifadeye göre yer kabuğunun yapısı nelerden oluşmuştur?    
A
Kayaçlar
B
Su
C
Madenler
D
Toprak
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi doğal yollarla oluşan belli özelliklere sahip katı maddelerdir?  
A
Toprak
B
Mineral
C
Çakıl
D
Granit
Soru 8
Kayaçlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Yapısında mineral adı verilen maddeler bulunur.
B
Dünya’nın manto katmanını oluştururlar.
C
Farklı renk, sertlik ya da yumuşaklıkta olabilirler.
D
Çeşitli etkenlerle parçalanarak taş, çakıl ve kuma dönüşürler.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kayaçları oluşturan öğelerden birisi değildir?    
A
Taş
B
Ağaç
C
Çakıl
D
Mineral
Soru 10
Kayaçların farklı olmasını sağlayan maddelere ne ad verilir?    
A
Maden
B
Çakıl
C
Sıcaklık
D
Mineral
Soru 11

Yer kabuğu Dünya’nın gözlemleyebildiğimiz kısmıdır. Göklere yükselen dağlara, derin vadilere bakınca onların kaya gibi sert ve yıkılıp bozulmaz olduğunu sanırız.
Bu anlatımdan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?    
A
Yer kabuğu Dünya’nın en kuvvetli katmanıdır.
B
Yer kabuğu Dünya’nın katmanlarının en ince ve kırılgan olanıdır.
C
Yer kabuğu canlı ve cansız varlıkların etkileşimi sonucu şekillenmiştir.
D
Yer kabuğu üzerinde canlıların yaşaması için uygun ortamlar oluşturur.
Soru 12
Doğada büyük yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına ne ad verilir?    
A
Kayaç
B
Çakıl
C
Maden
D
Toprak
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi kayaç örneklerinden birisi değildir?    
A
Kum
B
Mermer
C
Plastik
D
Granit
Soru 14

Kayaçların oluşumu sırasında, yapılarında bulunan maddeler onlara farklı özellik kazandırmıştır. Bu farklı özelliklere göre kayaçlar değişik adlar alır.
Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapılarını oluşturan maddelere ne ad verilir?    
A
Kum
B
Toprak
C
Granit
D
Mineral
Soru 15
Ekonomik değeri olan kayaçlara verilen genel ad hangisidir?    
A
Maden
B
Elmas
C
Altın
D
Kömür
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön