4.Sınıf Maddeler Doğada Karışık Hâldedir Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A
Altın – saf madde
B
Deniz suyu – karışım
C
Ter – saf madde
D
Beton – karışım
Soru 2
“Yağmur sularıyla çözünen topraktaki tuzlar akarsularla denizlere taşınır. Bu nedenle ______________ tuzludur.” ifadesindeki noktalı yere gelecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
deniz suyu
B
göller
C
kaynak suları
D
sular
Soru 3
  • I- Birden çok maddenin bir araya gelmesiyle oluşur.
  • II- Bir araya gelen her madde kendi özelliğini taşır.
  • III- Bir araya gelen maddelerde belli bir oran yoktur.
Yukarıda sayılanlar aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Çözünen
B
Saf madde
C
Karışım
D
Çözücü
Soru 4
Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Salata karışımdır.
B
Altın, saf maddedir.
C
Hava, saf maddedir.
D
Çelik, bir karışımdır.
Soru 5
“Karadeniz’in suları Akdeniz’in sularından daha az tuzludur.” Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

A
Karadeniz’in Akdeniz’e göre daha çok yağış alması
B
Akdeniz’de buharlaşmanın daha fazla olması
C
Akdeniz’de ada sayısının daha fazla olması
D
Akdeniz’in bulunduğu bölgenin Karadeniz’in bulunduğu bölgeye göre daha sıcak olması
Soru 6
  • I- Saf madde, kendinden başka madde katılmamış maddelere denir.
  • II- Karışım, birden çok maddenin kendi özelliğini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşur.
Yukarıdaki tanımlar için ne söylenebilir?

A
Ikisi de doğru
B
I yanlış, II doğru
C
I doğru, II yanlış
D
Ikisi de yanlış
Soru 7
  • I- buharlaşmanın fazla olduğunu tesbit etmekle
  • II- uzaktan bakmakla
  • III- tadına bakmakla
Deniz suyunun tuzlu olup olmadığını yukarıda sayılanların hangisi ya da hangileriyle fark edebiliriz?

A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 8
Deniz suyu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Tuzludur.
B
Saf maddedir.
C
Karışımdır.
D
Çözeltidir.
Soru 9
  • ___________, kendinden başka madde katılmamış maddelerdir. ___________ ise birden çok maddenin özelliğini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşur.
Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla gelmesi gereken sözcükler aşağıdakilerden hangisidir?

A
çözünen – çözücü
B
karışım – saf amdde
C
saf made – karışım
D
saf madde – çözünen
Soru 10
Hangisi denizlerdeki suların tuzluluk oranının artmasının nedeni olamaz?

A
Yağmur sularının etkisiyle kayaların yapısındaki tuzun çözünmesi
B
Topraktaki tuzların akarsularla denizlere taşınması
C
Buharlaşma
D
Deniz suyundan tuz elde edilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön