Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi maddenin hallerinden birisi değildir?

A
Sıvı
B
Katı
C
Su
D
Gaz
Soru 2
Aşağıdaki katı maddelerden hangisine sıvılara benzer bir özellik görülmez?

A
Cam
B
Tuz
C
Un
D
Kum
Soru 3
Aşağıda gazların özellikleri verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

A
Bulundukları ortama yayılabilirler.
B
Belirli şekil ve hacimleri yoktur.
C
İçine konulduğu kabın şeklini alırlar.
D
Maddenin en düzensiz halidir.
Soru 4
Maddelerin çeşitli işlemlerden sonra şekil almış haline cisim denir. Bilerzik, küpe, yüzük gibi ziynet eşyaları, altına şekil verilerek yapıldığı içinbirer cisimdir. Sadece katı maddeler cisim olabilme özelliğine sahip olmalarının nedeni nedir?

A
Belli bin kütlesinin olması.
B
Belli bir yer kaplaması.
C
Belli bir şeklinin olması.
D
Belli bir hacminin olması.
Soru 5
Sıvılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Akışkandırlar.
B
Sıkıştırılabilirler.
C
İçine konulduğu kabın şeklini alırlar.
D
Belirli şekilleri yoktur .
Soru 6
Maddenin halleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gazlarda sıvılar gibi belli bir şekle sahip değillerdir, bulundukları ortama yayılırlar.
B
Katı maddeler Bulundukları kabın şeklini alırlar.
C
Sıvıların belirli bir şekilleri yoktur bulundukları kabın şeklini alırlar ve akışkandırlar.
D
Katı maddelerin belirli bir şekilleri vardır.
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Bardaktaki su, sıvı bir madde olduğu için, kendine ait bir şekli yoktur ve bardağın şeklini almıştır.
B
Tabaktaki elma katı olduğu için, tabağın şeklini almış kendine ait şeklini kaybetmiştir.
C
İçtiğimiz su, yağan yağmur, meyve suları, süt ve ayranda sıvı maddelere örnektir.
D
Soluduğumuz hava, gökyüzündeki bulutlar, kaynayan sudan çıkan buhar gaz maddelere örnek olarak verilebilir.
Soru 8
“İki balona eşit miktarda su ve hava doldurulduktan sonra birer delik açılırsa hava dolu balonun daha çabuk küçüldüğünü görebiliriz.” Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Madde miktarı
B
Akışkanlık
C
Kütle
D
Hacim
Soru 9
Katalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Belirli bir hacmi ve kütlesi vardır.
B
Renksiz ve kokusuzdurlar.
C
Belirli bir şekilleri yoktur.
D
Bulundukları kabın şeklini alırlar.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinin belirli bir şekli vardır?

A
ısı
B
katı
C
sıvı
D
gaz
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön