Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sıvıların hacmi hangisi ile ölçülür?

A
Kilogram
B
Gönye
C
Metre
D
Litre
Soru 2
Aşağıdaki maddelerden hangisinin kütlesi özel bir yöntemle ölçülür?

A
Isı
B
Gaz
C
Katı
D
Sıvı
Soru 3
Sıvıların ölçülmesinde boş kabın ağırlığı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Net kütle
B
Dara
C
Brüt kütle
D
Toplam kütle
Soru 4
Maddelerin uzayda kapladığı yere ne ad verilir?

A
Dara
B
Hacim
C
Litre
D
Kütle
Soru 5
Sıvıların ölçülmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sıvı ile boş kap birlikte tartılır.buna brüt kütle denir.
B
Net kütle ile brüt kütlenin toplamı daradır.
C
Boş kabın kütlesi ölçülür. buna( dara ) denir.
D
Brüt kütleden boş kabın kütlesi çıkarılır kalan ise net kütledir.
Soru 6
Düzgün bir şekli olmayan katıların hacmini ölçmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanırız?

A
Terazi
B
Dereceli kap
C
Kantar
D
Metre
Soru 7
Katıların kütlesi nasıl ölçülür ?

A
Eşit kollu terazi ile ölçülür.
B
Dereceli kap ile ölçülür.
C
Metre ile ölçülür.
D
Litre ile ölçülür.
Soru 8
Kütle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kütle zamana ve bulunduğu mekana göre değişir.
B
Kütle birimi kilogramdır.Kısaca kg ile gösterilir.
C
Bir cismin sahip olduğu madde miktarına KÜTLE denir.
D
Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ile madde hacmi ölçülür?

A
Dinamometre
B
Eşit kollu terazi
C
Litre
D
Kalori metre
Soru 10
Düzgün bir şekle sahip maddelerin hacmini ölçmek için metre kullanırız. Buna göre düzgün bir katının hacmini belirlemek için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur?

A
Hacim= en : boy : yükseklik
B
Hacim= en - boy - yükseklik
C
Hacim= en + boy + yükseklik
D
Hacim= en x boy x yükseklik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön