4.Sınıf Maddenin Ölçülebilen Özellikleri Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Özkan, boş bir dereceli silindiri ters bir şekilde suya dik olarak daldırıyor. Dereceli silindire suyun dolmadığını fark ediyor. Bu durumun sebebi nedir?

A
Gazların bir kütlesi vardır.
B
Gazlar bulundukları ortamda yayılırlar.
C
Gazlar boşlukta yer kaplar.
D
Gazlar bulundukları kabın şeklini alırlar.
Soru 2
Ezgi, şırıngalardan birisinin ucunu parmağıyla kapatır ve pistonu iter. Diğerinin ise ucunu kapatmadan pistonu iter. İlk şırıngada belirli bir noktadan sonra pistonu itemediğini ancak ikinci şırıngada pistonu tamamen itebildiğini fark eder. Bu durumun sebebi nedir?

A
Gazlar sıkıştırılamaz.
B
Gazlar uçucu maddelerdir.
C
Gazlar çok küçük deliklerden geçebilir.
D
Gazlar yer kaplamazlar.
Soru 3
“Toz şeker, tuz, un, toz deterjan, kum gibi maddeler küçük taneli katılardır. Küçük taneleri katıların taneleri katı gibi davranmasına rağmen bu katılar sıvılar gibi davranarak akarlar. Bu özelliklerinden dolayı konuldukları kabın şeklini alırlar. Örneğin, bir miktar mercimek bardağa konulduğunda bardağın, kavanoza konulduğunda kavanozun şeklini alır.” Yukarıdaki anlatımdan yola çıkarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Küçük taneli katılar sıvılar gibi davranır.
B
Küçük taneli katılar içine konuldukları kabin şeklini alırlar.
C
Küçük taneli katılar akışkandır.
D
Küçük taneli katıların belli bir şekli yoktur.
Soru 4
Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri arasındaki mesafe en fazladır?

A
Küp şeker
B
Limonata
C
Su buharı
D
Alkol
Soru 5
“Tül perde, buzlu cam, kâğıt gibi bazı maddeler ışığın bir kısmını geçirir.” İfadesinde anlatılan hangi özellikteki maddedir?

A
Yarı Opak Madde.
B
Opak Madde.
C
Saydam Madde.
D
Yarı Saydam Madde.
Soru 6
“Ceren, bir kâğıt parçasını buruşturarak düşmeyecek şekilde cam bardağın dibine yerleştiriyor. Bardağın ağzı aşağı gelecek şekilde su dolu bir kaba daldırıyor.” Ceren bu deneyi neden yapmıştır?

A
Hava boşlukta yer kaplar.
B
Kağıt havlu ıslanmayan maddedir.
C
Kağıt suda batmaz.
D
Bardak suda batmaz.
Soru 7
Çevremizde dokunduğumuz, gördüğümüz, kokladığımız birbirinden farklı birçok varlık vardır. Az veya çok yer kaplayan varlıklara ne ad verilir?

A
Cisim
B
Madde
C
Eşya
D
Malzeme
Soru 8
Bacalardan çıkan dumanın bir süre sonra görülmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dumanın gökyüzüne doğru uzaklaşması.
B
Gazların bulundukları ortamda yayılmaları.
C
Gazların belirli bir hacminin olmaması.
D
Bacadan çıkan dumanın madde olmaması.
Soru 9
“Bazı cisimler üzerine ışık düştüğünde parlar. Örneğin, çelik tencere, altın ve gümüşten yapılmış maddeler, teneke kutular ışıkta parlar. Odun, toprak gibi maddeler ise üzerine ışık düştüğünde parlamaz.” Yukarıdaki anlatımda madenin hangi özellikleri karşılaştırılmıştır?

A
Yumuşaklık – Sertlik.
B
Saydamlık – Opaklık.
C
Esenklik – Berklik.
D
Parlaklık – Matlık.
Soru 10
“Işığı geçiren maddelere denir. Bu maddeler renksiz olabileceği gibi farklı renklerde de olabilir. Pencere, bardak, gözlük gibi camdan yapılmış maddeler ve bazı poşetler Bu maddelerdendir. Benzer şekilde su da böyle bir maddedir.” Yukarıda anlatılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırılgan Madde.
B
Saydam Madde.
C
Opak Madde.
D
Berk Madde.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön