4.Sınıf  Mıknatıs Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mıknatısın kutupları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mıknatıslar manyetik alanına gelen bütün maddeleri çeker.
B
Bir yön bulma aracı olan pusula da günlük yaşamımızda mıknatısların kullanıldığı araçlara örnektir.
C
Kapı zilleri, telefonlar, buzdolabı kapıları, bilgisayar diskleri mıknatısın kullanıldığı yerlere örnektir.
D
Mıknatıslar demir, nikel gibi maddelerden yapılmış cisimlere yeterince yaklaştırıldıklarında da çekme kuvveti uygulayabilir.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bakır mıknatıs tarafından çekilir.
B
Mıknatıslar bü­tün maddeleri çeker.
C
Mıknatısların dört kutbu vardır.
D
Hoparlör, mıknatısın kullanım alanlarına örnektir.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinin yapımında mıknatıs kullanılmaz ?

A
Koltuk
B
Buzdolabı kapakları
C
Pusula
D
Cep telefonları
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslarla ilgili yanlış bir ifadedir?

A
Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirlerini çeker.
B
S ve N olmak üzere iki kutup vardır.
C
Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirlerini iter
D
Mıknatıslar her maddeyi çeker.
Soru 5
Mıknatısın maddelere uyguladığı kuvvet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirini iter.
B
Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirini çeker.
C
Mıknatısın her iki kutbu da itme kuvveti uygular.
D
Mıknatıslar temas gerektirmeyen kuvvet uygular.
Soru 6
Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mıknatısın birbirini iten iki kutbu vardır.
B
Hoparlörler ve mikrofonlar mıknatısların kullanıldığı eşyalara örnektir.
C
Mıknatısların farklı özelliğe sahip uçları kutup olarak adlandırılır.
D
Bir mıknatısın çekme kuvveti uygulaması için cisme temas etmesi gerekir.
Soru 7
Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıslar tarafından çekilmez?

A
Nikel
B
Demir
C
Altın
D
Kobalt
Soru 8

I. İki kutupları vardır.

II. Bütün maddeleri çekerler.

III. Aynı tür kutupları birbirini iter.

Mıknatıslarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I ve II
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker?

A
Mıknatıs
B
Krom
C
Akü
D
Bor
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?

A
Silgi
B
Defter
C
Demir çivi
D
Kurşun kalem
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön