Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mıknatısın maddelere uyguladığı kuvvet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirini iter.
B
Mıknatıslar temas gerektirmeyen kuvvet uygular.
C
Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirini çeker.
D
Mıknatısın her iki kutbu da itme kuvveti uygular.
Soru 2
Mıknatısın kutupları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mıknatıslar manyetik alanına gelen bütün maddeleri çeker.
B
Kapı zilleri, telefonlar, buzdolabı kapıları, bilgisayar diskleri mıknatısın kullanıldığı yerlere örnektir.
C
Bir yön bulma aracı olan pusula da günlük yaşamımızda mıknatısların kullanıldığı araçlara örnektir.
D
Mıknatıslar demir, nikel gibi maddelerden yapılmış cisimlere yeterince yaklaştırıldıklarında da çekme kuvveti uygulayabilir.
Soru 3
Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir mıknatısın çekme kuvveti uygulaması için cisme temas etmesi gerekir.
B
Hoparlörler ve mikrofonlar mıknatısların kullanıldığı eşyalara örnektir.
C
Mıknatısların farklı özelliğe sahip uçları kutup olarak adlandırılır.
D
Mıknatısın birbirini iten iki kutbu vardır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslarla ilgili yanlış bir ifadedir?

A
S ve N olmak üzere iki kutup vardır.
B
Mıknatıslar her maddeyi çeker.
C
Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirlerini çeker.
D
Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirlerini iter
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mıknatıslar bü­tün maddeleri çeker.
B
Mıknatısların dört kutbu vardır.
C
Bakır mıknatıs tarafından çekilir.
D
Hoparlör, mıknatısın kullanım alanlarına örnektir.
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinin yapımında mıknatıs kullanılmaz ?

A
Koltuk
B
Buzdolabı kapakları
C
Cep telefonları
D
Pusula
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?

A
Demir çivi
B
Defter
C
Kurşun kalem
D
Silgi
Soru 8

I. İki kutupları vardır.

II. Bütün maddeleri çekerler.

III. Aynı tür kutupları birbirini iter.

Mıknatıslarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız I
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker?

A
Krom
B
Bor
C
Akü
D
Mıknatıs
Soru 10
Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıslar tarafından çekilmez?

A
Kobalt
B
Nikel
C
Altın
D
Demir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön