4. Sınıf Saf Madde ve Karışım Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?      
A
Karışımı oluşturan maddenin bütün özellikleri değişebilir.
B
Karışımın yapısında birden çok saf madde bulunur.
C
Saf maddeleri küçük parçalara ayırsak bile yapısında başka madde göremeyiz.
D
Karışımlar iki veya daha fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşur.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi çözeltidir?      
A
Çimento ve kum karışımı
B
Tuz ve su karışımı
C
Kum ve çakıl karışımı
D
Pirinç ve un karışımı
Soru 3
Tuzlu su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?      
A
Tuz suyun içinde göremeyeceğimiz kadar küçük parçalara ayrılmıştır.
B
Tuzlu suda tuz çözünen, su çözendir.
C
Tuzlu su bir çözeltidir.
D
Tuzlu suda tuz özelliğini kaybeder.
Soru 4
Farklı maddelerin bir araya gelmesiyle oluşan maddeler nasıl adlandırılır?      
A
Yapay madde
B
Doğal madde
C
Karışım madde
D
Saf madde
Soru 5
Çözeltileri ayırmak için hangi yöntemden yararlanılır?      
A
Buharlaştırma
B
Yüzdürme
C
Süzme
D
Eleme
Soru 6
Bir maddenin bir sıvı içinde gözle görülmeyecek kadar küçük parçalara ayrılmasıyla oluşan karışıma ne ad verilir?      
A
Çözelti
B
Değişim
C
Adi karışım
D
Bileşim
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde karışımları oluşturan maddeleri ayırmada yüzdürme yönteminin kullanılması bir işe yaramaz?
A
plastik çubuk ve misket
B
tahta ve demir parçaları
C
plastik parçaları ve çivi
D
süt ve tere yağı
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde karışımları oluşturan maddeleri ayırmada yüzdürme yönteminin uygulanması iyi olur?  
A
süt ve peynir
B
talaş ve kum
C
çakıl taşı ve cam kırıkları
D
şeker ve su
Soru 9
Aşağıdaki karışımlardan hangisini süzme yöntemiyle ayırabiliriz?      
A
talaş-kum karışımı
B
pirinç-mercimek karışımı
C
su-kum karışımı
D
su-şeker karışımı
Soru 10
Aşağıdaki karışımlardan hangisini eleme yöntemiyle ayırabiliriz?      
A
tuz, şeker karışımı
B
su, tuz karışımı
C
un, talaş karışımı
D
çakıl, kum karışımı
Soru 11
Çevremizde gördüğümüz bazı maddeler ise tek tür maddeden oluşur, yani yapısında başka madde bulunmaz. Bu tür maddelere ne ad verilir?      
A
Bileşik madde
B
Saf madde
C
Yapay madde
D
Karışım madde
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi katı katı karışımına örnektir?  
A
süt ve tereyağı
B
kum ve çakıl
C
bal ve kaymak
D
yoğurt ve su
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön