Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi cam yapımında kullanılan mineraldir?
A
Toprak
B
Çakıl taşı
C
Kayaç
D
Kum
Soru 2
Altın gibi ekonomik değeri yüksek olan taş ve minerallere ne ad verilir?
A
Kayaç
B
Maden
C
Fosil
D
Kömür
Soru 3
Fosillerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Fosiller daha çok su kenarlarında olur.
B
Fosiller üst üste biriken kayaçlar içerisinde oluşur.
C
Fosiller canlıların yumuşak kısımlarından oluşur.
D
Fosillerin oluşum süreci rastlantıya bağlıdır.
Soru 4
Yer kabuğu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Yer kabuğu derin okyanus çukurlarında daha incedir.
B
Bütün canlılar yer kabuğu üzerinde yaşamını sürdürür.
C
Yer kabuğu, çeşitli yapı ve büyüklükteki taşlarla kaplıdır.
D
Yer kabuğunun yapısında madenler yer almaz.
Soru 5
Yer kabuğu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Yer kabuğu Dünya’nın en dış katmanıdır.
B
Yer kabuğu Dünya’nın gözlemleyebildiğimiz kısmıdır.
C
Yer kabuğu yüksek dağların bulunduğu yerlerde incedir.
D
Yer kabuğu Dünya’nın katmanlarının en ince ve kırılgan olanıdır.
Soru 6
Madenlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Ekonomik değere sahip minerallerdir.
B
İşlenmeden pek çok alanda kullanılırlar.
C
Linyit ve taşkömürü gibi madenler termik santrallerde, evlerde ısıtma amaçlı kullanılmaktadır.
D
Madenler teknolojinin pek çok alanında ham madde olarak kullanılmaktadır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi milyonlarca yıl önce canlı olan bitki ve hayvanların taşlaşmış kalıntılarıdır?
A
Maden
B
Mineral
C
Kayaç
D
Fosil
Soru 8
Doğada büyük yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına ne ad verilir?
A
Mineral
B
Maden
C
Fosil
D
Kayaç
Soru 9
Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapılara ne denir?
A
Çakıl
B
Maden
C
Mineral
D
Fosil
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi doğal yollarla oluşan belli özelliklere sahip katı maddelere verilen ortak addır?
A
Mineral
B
Maden
C
Fosil
D
Kayaç
Soru 11
Yer kabuğundaki kayaçlar değişik amaçlarla kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
Kum ve taş bina yapımında kullanılır.
B
Granit, zemin ve duvar yapımında kullanılır.
C
Mermer, inşaatlarda ve heykel yapımında kullanılır.
D
Toprak, asfalt yol yapımında kullanılır.
Soru 12
Minerallerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Mücevher yapımında kullanılan altın, gümüş ve değerli taşların hepsi mineraldir.
B
Saf kumun neredeyse tamamı silika denen bir mineralden oluşmaktadır ve cam yapımında kullanılır.
C
Kuvars, doğada en fazla bulunan minerallerden biridir ve beton yapımında kullanılır.
D
Kurşun kalem ucunun malzemesi, grafit denilen bir mineraldir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön