Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?

A
Elmas
B
Bakır
C
Demir
D
Çakıl
Soru 2
Bazı taş ve mineraller doğada az bulunduğu için çok değerlidir. Madenler doğada ne kadar az iseler o kadar değerlidirler.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi daha değerlidir?

A
Bakır
B
Krom
C
Altın
D
Gümüş
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yapısında mineral bulunduran taş ve kayalara verilen ortak addır?

A
Kömür
B
Kayaç
C
Maden
D
Tortu
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toprağın rengini, toprağı oluşturan kayaçlar belirler.
B
Toprak oluşumuna canlıların hiçbir etkisi yoktur.
C
Kayaçların rengini mineraller belirler.
D
Toprak uzun yıllar kayaların parçalanması ile oluşur.
Soru 5
Kayaçların parçalanması ile ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

A
Bitki kökleri kayalardaki çatlakları genişleterek,
B
Kayalardaki çatlakların içine dolan kum kayaların parçalanmasına neden olur.
C
Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkları, kayaların parçalanıp ufalanması,
D
Yağan yağmur, kayalardaki yumuşak kısımları çözerek,
Soru 6
Ekonomik değeri olan taş ve minerallere ne denir?

A
Kömür
B
Linyit
C
Para
D
Maden
Soru 7
Minerallerin en serti ve ne yumuşağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A
elmas – cıva
B
demir – şeker
C
çelik – pamuk
D
elmas- pudra
Soru 8
Toprakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toprak her ne kadar yer kabuğunda yer alsa da maden olarak değerlendirilmez.
B
Toprak yeryüzündeki tüm canlıların besin ve hayat kaynağıdır.
C
Yeryüzünün en üst tabakasını oluşturan ince örtüye toprak denir.
D
Toprağın ana kaynağı ufalanmış kayaçlardır.
Soru 9
Kayaçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kayaçlardan daha küçük kaya parçalarına ise taş denir.
B
Topraktan daha sert ve sağlam olan kayaçlar, minerallerden ya da önceden oluşmuş kaya parçalarından oluşur.
C
Kayaçlar, ateş küredeki magmanın yer kabuğunun arasında katılaşması ya da yeryüzüne çıkıp soğumasıyla oluşur.
D
Kayaçlar yer kabuğunun yapısında yer aldığı için ulaşmak tehlikelidir.
Soru 10
Dünya’mızın katmanlarından olan magma tabakasından çıkan magmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?

A
Kayaç
B
Kum
C
Lav
D
Toprak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön