4.Sınıf 5.Ünite My Day

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Resme uygun ifade hangisidir?

 
A
I wash my face
B
I come to school
C
I take a shower every morning
Soru 2
My friends and I ………….. computer games every day.    
A
Are playing
B
Play
C
Plays
Soru 3
Burçak ……………… her teeth            
A
brush
B
brushes
C
brushs
Soru 4
I …….. a book (read)

She ………… home (go)

We …………. her friends (meet)
A
Read / goes / meets
B
Reads / go / meets
C
Read / goes / meet
Soru 5
…………………………………………………?

Ayşe arrive at home at four o’clock.

 
A
What is her name?
B
What does Ayşe do?
C
What time does Ayşe arrive home?
Soru 6
____________ do you watch movie in the evening?

I watch movie at 6 o’clock in the evening

   
A
Where
B
What
C
What time
Soru 7
My grandfather ………… newspaper every day.

Jamie and his friends ……….. milk in the breakfast.

   
A
Reads / drink
B
Read / drinks
C
Go / eats
Soru 8
What time is it?

11:00

   
A
It is eleven o’clock
B
It is ten o’clock
C
It is five o ‘clock
Soru 9
What does he eat in the breakfast?

   
A
He eats egg in the breakfast
B
He eats olives
C
I eat hamburger
Soru 10
What do you do after meal?

   
A
I read a book
B
I brush my teeth
C
I wash my hands
Soru 11
Resme uygun ifade hangisidir?

 
A
I go to playground every weekend
B
I read a book
C
I watch television every night
Soru 12
What do they do in the playground?

…………………………………………………

 
A
They ride a bike
B
They play hide and seek
C
They swing
Soru 13
Do you have shower every day?

___________________________ (-)

   
A
No, she doesn’t
B
Yes, I do
C
Yes, I do
Soru 14
What time is it?

_____________________

 
A
It is four o’clock
B
It is eight o’clock
C
It is twelve o’clock
Soru 15
_________ do you do in the morning?

I take my dog for a walk.

 
A
What
B
How
C
When
Soru 16
Resme uygun ifade hangisidir?

 
A
She meets with her friends
B
She washes her hands
C
She combs her hair
Soru 17
Resme uygun ifade hangisidir?

 
A
She does her homework every day
B
She comes her house at 7 o’clock
C
She goes shopping every Saturday
Soru 18
Resme uygun ifade hangisidir?

 
A
She doesn’t go work on Sunday
B
They wash the car every Friday morning
C
She gets her dresses
Soru 19
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A
get up early↔ erken kalkmak
B
go shopping ↔ spor yapmak
C
do homework ↔ ödev yapmak
Soru 20
What time do you wake up every day?

07:00

 
A
I wake up at six o’clock every day
B
I wake up at seven o’clock every day
C
I wake up at eight o ‘clock every day
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön