4.Sınıf 1. Ünite İnsan Olmak Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?  
A
Okula zamanında gitmek
B
Odasını düzenli tutmak
C
Okul eşyalarını özenli kullanmak
D
Çalışarak aile bütçesine katkı sağlamak
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir?
A
Devredilmez olması
B
Sınırlı olması
C
Dokunulmaz olması
D
Vazgeçilmez olması
Soru 3
-Açık fikirlilik, duyarlılık, paylaşımcılık ve ................... insanı insan yapan ayırt edici niteliklerdendir.- cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?    
A
yardımlaşma ve dayanışma
B
yaşama hakkı
C
temel haklar
D
dayanışma
Soru 4
Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?  
A
Haberleşme özgürlüğü
B
Kişi dokunulmazlığı
C
Konut dokunulmazlığı
D
Özel hayatın gizliliği
Soru 5
- Görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmemiz ............................ hakkımızdır.- cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?    
A
konuşma
B
temel haklar
C
siyasal
D
ifade özgürlüğü
Soru 6
İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir?  
A
Zengin olmak
B
İnsan olmak
C
Özgür olmak
D
Çalışkan olmak
Soru 7
- Temel haklarımız ............................ ile güvence altına alınmıştır.- cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?    
A
ahlak
B
eğitim
C
anayasa
D
din
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?    
A
Bir işte çalışmak
B
Okula zamanında gitmek
C
Odasını temiz tutmak
D
Ödevlerini yapmak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir?  
A
Beslenme
B
Dayanışma
C
Sevgi ve saygı
D
Duyarlılık
Soru 10
- Her insan on sekiz yaşına kadar ......................... olarak kabul edilir.- cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?    
A
Genç
B
Yaşlı
C
Yetişkin
D
Çocuk
Soru 11
-Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından .................. doğarlar.- cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?    
A
eksik
B
ayrıcalıklı
C
farklı
D
eşit
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Çocuk hakları kanunlarla devlet tarafından korunmaktadır.
B
İnsanlar haklarını başkalarına devredemezler.
C
Katılmadığımız öneriye “hayır” deme hakkımız vardır.
D
Öğrencilerin söz almadan konuşma hakkı vardır.
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.
B
Zengin insanların hakları daha fazladır.
C
Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.
D
Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir.
Soru 14
- Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler ............................ olarak adlandırılır. - cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?    
A
Sağlık hakkı
B
Eğitim hakkı
C
Korunma ve barınma hakkı
D
Temel haklar
Soru 15
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?  
A
Çocukların korunma ve barınma hakkı aileleri tarafından sağlanır.
B
Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır.
C
İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur.
D
Çocukların oyun oynama hakları vardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön