4.Sınıf İnsan Hakları 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Kişinin herhangi bir şey üzerinde, tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisidir. Bu yetki kişiye hukuk düzeni tarafından tanınmıştır.” İfadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?    
A
Sorumluluk
B
Düşünme
C
Eğitilme
D
Hak
Soru 2
Çocukları olası istismar ve kötü muameleden korumak ve en iyi şekilde geleceğe hazırlanmak için hangi tarihinde Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kabul edilmiştir?    
A
23 Nisan 1920
B
29 Ekim 1923
C
20 Kasım 1989
D
30 Ağustos 1921
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Devletler isterlerse kanunlarında temel insan haklarına yer vermeyebilir.
B
Temel haklarımız devlet tarafından güvence altına alınmıştır.
C
Temel haklarımız doğuştan elde ettiğimiz haklardır.
D
İnsanın en temel hakkı yaşama hakkıdır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisi değildir?
A
Eğitime erişim hakkı
B
Sağlık hizmetlerine erişim hakkı
C
Yaşama ve gelişme hakkı
D
Seçme ve seçilme hakkı
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?      
A
Yaşama hakkı tüm insanların en öncelikli hakkıdır.
B
Temel haklarımız doğuştan kazanılan haklarımızdır.
C
Temel haklarımız dünyanın her yerinde geçerlidir.
D
Devlet isterse haklara kanunlarda yer vermeyebilir.
Soru 6
“Necati altı yaşında okula başladı”. Necati hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?      
A
Haberleşme hakkı
B
Eğitim hakkı
C
Yaşama hakkı
D
Mülkiyet hakkı
Soru 7
İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği nedir?    
A
Dinlenmek
B
Yaşlanmak
C
Su İhtiyacı
D
Akıl sahibi olmak
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi insanın karar vermesini sağlayan özelliğidir?    
A
İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
B
İnsan alet yapan ve kullanan bir varlıktır.
C
İnsan eğitebilir ve eğitilebilir bir varlıktır.
D
İnsan tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
Soru 9
Temel insan hakkı olan “yaşama hakkı “ ne zaman başlar?      
A
Üniversiteyi kazanınca
B
Anne karnında
C
Doğduğunda
D
İlkokula başlayınca
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Özel yaşam kişiye özgü olduğundan gizlilik esastır.
B
Özel yaşamlarında insanların özgürlüğü daha kısıtlıdır.
C
Özel yaşamın gizliliği ve korunması hakkı kanunlarla güvence altına alınmıştır.
D
İnsanların özel yaşamları ile toplumsal yaşamları birbirinden farklıdır.
Soru 11
“İnsanlar yaşamak için diğer insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacını karşılamak üzere hayvanlardan farklı olarak diğer insanlarla bir araya gelir ve düzenleyici bir kurum olan devleti kurar.” İfadesi hangi özelliği ile ilgilidir?            
A
İnsan değerleri olan bir varlıktır.
B
İnsan tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
C
İnsan toplumsal bir varlıktır.
D
İnsan eğitebilir ve eğitilebilir bir varlıktır.
Soru 12
On sekiz yaşından küçük olan kişiler ne olarak tanımlanır?    
A
Çocuk
B
Genç
C
Öğrenci
D
Bebek
Soru 13
“İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (insandaki iyiyi doğruyu gösteren pusula) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre; aklı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar?      
A
İnsanların yararına çalışır
B
Fakir ve kimsesizlere yardım eder.
C
Çıkarı için başkalarına zarar verir.
D
Yaşlılara ve engellilere yardım eder.
Soru 14

Sivrisinek alayla vızıldamış:

  “Öyle, öyle işte!” demiş. “Senden daha güçlüsü olur mu bu dünyada? El, ayak sende, kirli geziyorsun hem de. Akıl sende, çalışmak sende, yazı sende, kitap sende, bilgi-buluş sende, geriye ne kaldı bende?”

Metne göre sivrisineğe göre bu dünyada (doğada) en güçlü yaratık kimdir?    
A
dinozor
B
kepçe
C
fil
D
insan
Soru 15
“İnsanlar b u sayede bilgi edinir ve beceri geliştirir. İnsanın bilgi edinmesi ve beceri geliştirebilmesi için ……… ihtiyacı vardır.” Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?    
A
Çalışmaya
B
Yaşamaya
C
Beslenmeye
D
Eğitime
Soru 16
“Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve dayanışma gibi özellikler insana özgü ve bütün insanlık için ortak evrensel ……… bazılarıdır.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?      
A
Yaşamlardan
B
Çalışmalardan
C
Değerlerden
D
Eğitimlerden
Soru 17
“Yurttaşlar devlet kurum ve kuruluşları ile ilgili istek ve şikâyetlerini bu hak yoluyla ilgili kurum ve kuruluşa bildirirler. Bu hak, hak arama özgürlüğünün bir şeklidir. Bu hak gereği başvurulara 60 gün içerisinde cevap verilmek zorundadır.” İfadesi hangi insan hakkı ile ilgilidir?    
A
Sağlık Hakkı
B
Dilekçe Hakkı
C
Temsil Hakkı
D
Eğitim Hakkı
Soru 18
Aşağıdaki haklardan hangisi yönetimsel haklarımızdandır?      
A
eğitim hakkı, dilekçe hakkı
B
seçme seçilme hakkı
C
konut dokunulmazlığı hakkı
D
özel yaşamın gizliliği hakkı
Soru 19
İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?      
A
Soğuk havada titremek
B
Doğru ile yanlışı ayırt eder.
C
Soluk alıp verme
D
Sıcakta terleme
Soru 20
“Dünyadaki hemen tüm ülkelerce kabul edilen sözleşme, çocukların yetişkinlerden farklı oluşundan hareket edilerek oluşturulmuştur. Sözleşme, çocukların bu farklılık çerçevesinde sahip oldukları özel hakları içerir. Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan bu hakların tamamı dünyadaki bütün çocukları kapsar.” Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru değildir?    
A
Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların yararı gözetilerek hazırlanmıştır.
B
Ülkemizde Çocuk hakları Sözleşmesi uygulanmaz.
C
Çocuk hakları bütün dünya ülkelerince kabul edilmiştir.
D
Çocuk hakları yetişkinlerden farklı oldukları için oluşturulmuştur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön