4.Sınıf Adalet ve Eşitlik

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hepimiz sahip olduğumuz haklar bakımından eşitiz. Ancak haklarımızı kullanırken eşit imkânlara sahip olamayabiliriz. Bu durum bazen kişinin sahip olduğu bireysel özelliklerden (bedensel, duygusal ve zihinsel) bazen de içinde yaşadığı çevre koşullarından (sosyal, ekonomik ve kültürel) kaynaklanabilir.
Bunu ortadan kaldırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Çeşitli toplumsal ve yasal düzenlemeler yapmak.
B
Çocuk ve yaşlıları koruyucu özel yasalar çıkarmak.
C
Kadınların çalışma hayatını kısıtlamak.
D
Herkesin yasaların verdiği haklardan yararlanması, adaletin sağlanması.
Soru 2

- Birbirimizin farklı özelliklerine .................................................... göstermeliyiz.

- Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda ........................................... duygusu artar.

- Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda ................................................. engellenir.

Yukarıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlarsak hangisini kullanmayız?
A
güven
B
haksızlık
C
saygı
D
başarı
Soru 3
Bedensel ve düşünsel farklılıkları ne olursa olsun, bütün insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar bakımından hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir?
A
Adalet
B
Pozitif ayrımcılık
C
Ayrıcalık
D
Eşitlik
Soru 4
Adalet ve eşitlik kavramları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Adalet olmadığında eşit haklara sahip olmamızın bir anlamı yoktur.
B
Özel gereksinimi olan bireylere farklı davranılması adaleti olumsuz etkiler.
C
Adaletin gerçekleşmesi için bireysel özelliklerimizin ve yeteneklerimizin dikkate alınması gerekir.
D
Adaletin en önemli ilkelerinden biri eşitliktir.
Soru 5
Aşağıdaki duygulardan hangisi yaşadığımız toplumla bütünleşmemizi ve kendimizi yaşadığımız topluma ait hissetmemizi engeller?
A
Eşitlik
B
Mutluluk
C
Adalet
D
Güvensizlik
Soru 6
Eşitlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Gerekli nitelikleri taşıyan bütün vatandaşlar seçme ve seçilme haklarını eşit şekilde kullanabilir, toplum hizmetine katılabilirler.
B
Yasalar önünde hiç kimseye onun bireysel özellikleri ve toplum içindeki konumuna bakılıp ayrıcalık tanınamaz.
C
Toplumun her kesiminden kişiler kanun önünde ekonomik güçlerine göre değerlendirilir.
D
Eşitliğin sağlandığı bir toplumda yasa ve kurallar herkese eşit bir şekilde uygulanır.
Soru 7
Toplumsal yaşamda bireyler arasında haklar bakımından ayrım gözetilmemesi ve var olan ayrımların ortadan kaldırılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A
Hukuk
B
Demokrasi
C
Eşitlik
D
Adalet
Soru 8
Eşitlik ve adaletle ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğru değildir?
A
Adalet ve eşitliğin sağlanmadığı toplumlarda insan hak ve özgürlükleri çiğnenir ve düzen bozulur.
B
Bir toplumda haksızlığın önlenebilmesinin koşulu eşitliğin ve adaletin sağlanmasıdır.
C
Adil bir toplumda birlikte yaşama arzusu zayıflar, birlik ve beraberlik sağlanamaz.
D
Eşitlik ve adaleti sağlamak için birey olarak hem kendimize adil davranılmasını gözetmeli hem de diğer insanlara karşı adil davranmalıyız.
Soru 9

Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı ......................................... yapılamaz.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz?
A
ayrımcılık
B
adalet
C
güven
D
eşitlik
Soru 10
Haklıyla haksızı ayırt etmeye ve herkese hakkı olanı vermeye ne denir?
A
İtaat
B
Islahat
C
Liyakat
D
Adalet
Soru 11

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesine göre: Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Toplumda eşitlik yasalar ve kurallarla sağlanıp güvence altına alınır. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kanun ve yasalardan herkes eşit biçimde yararlandırılır.
B
Kadın hakları kadınlara ayrıcalık sağlamıştır.
C
Toplumda eşitlik yasalar ve kanunlarla korunmaktadır.
D
Kadın erkek eşitliği yasalarla güvence altına alınmıştır.
Soru 12

Yaşantımızda insanlar arasında eşitsizliğin oluştuğu veya adaletin sağlanmadığı durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle durumlarda doğru ile yanlışın, haklı ile haksızın ayırt edilmesini bekleriz.
Eğer toplumda adalet sağlanamaz ve eşitsizlik giderilmezse kendimizi nasıl hissederiz?
A
Huzurlu
B
Güvensiz
C
Mutlu
D
Korkusuz
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi bütün insanların farklı özelliklerinden birisi değildir?
A
Sevmek, mutlu olmak, üzülmek gibi duygular taşımak.
B
İlgi ve yeteneklerimiz.
C
Tercihlerimiz, yaşam şeklimiz ve zevklerimiz.
D
Düşünce biçimimiz ve fikirlerimiz,
Soru 14
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Adalet, insani değerlerden biridir.
B
Adil toplumlarda bireyler güven duygusu içerisinde mutlu yaşarlar.
C
Adalet ve eşitlik birbirinden farklı kavramlardır.
D
Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir.
Soru 15
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.
B
Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur.
C
Yasaların önünde herkes eşittir.
D
Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır.
Soru 16

Hepimiz düşünür, sorgular ve fikir üretiriz. Sevmek, mutlu olmak, üzülmek gibi duygular taşırız. Ancak düşünce biçimimiz, fikirlerimiz, tercihlerimiz, yaşam şeklimiz, zevklerimiz, ilgi ve yeteneklerimiz gibi özelliklerle birbirimizden ayrılırız.
Aşağıdakilerden hangisi bütün insanların ortak özelliği değildir?
A
Konuşmak
B
Düşünmek
C
Zevkler
D
Üzülmek
Soru 17

Herkes; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde ....................................... haklara sahiptir.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz?
A
eşit
B
güven
C
saygı
D
farklı
Soru 18

İnsanların pek çok ortak özelliği vardır. Aynı zamanda dünyada yaşayan bütün insanlar birbirinden farklıdır. Pek çok farklılıklar gibi tenimizin, saçımızın ve gözümüzün rengi; boyumuz, kilomuz ve yüzümüzün şekli gibi özelliklerimiz farklıdır.
Elif hangi farklılıklarımızdan bahsetmiştir?
A
Fiziksel
B
Düşünsel
C
Zihinsel
D
Duygusal
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur?
A
Muhsin Bey kendisi ile aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırılmaktadır.
B
Ayla Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvurduğu işe alınmıştır.
C
Gülden Hanım hastalandığı için hastanede sağlık hizmetinden yararlanmıştır.
D
Metin Bey aynı işi yapan diğer arkadaşlarıyla aynı ücret almaktadır.
Soru 20

Özel gereksinimi olan bireylerin hayatın içinde daha etkin yer alabilmeleri için çeşitli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler ile özel gereksinimi olan bireyler, bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan okula, sinemaya, tiyatroya, parka kolaylıkla gidebilirler.
Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimi olan bireylerden birisi değildir?
A
Görme engelliler
B
Ortopedik engelliler
C
Yaşlılar
D
Askerler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön