4.Sınıf Adalet ve Eşitlik

 

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

- Birbirimizin farklı özelliklerine .................................................... göstermeliyiz.

-  Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda ........................................... duygusu artar.

- Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda ................................................. engellenir.

Yukarıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlarsak hangisini kullanmayız?
A
haksızlık
B
saygı
C
başarı
D
güven
Soru 2

     Hepimiz düşünür, sorgular ve fikir üretiriz. Sevmek, mutlu olmak, üzülmek gibi duygular taşırız. Ancak düşünce biçimimiz, fikirlerimiz, tercihlerimiz, yaşam şeklimiz, zevklerimiz, ilgi ve yeteneklerimiz gibi özelliklerle birbirimizden ayrılırız.
Aşağıdakilerden hangisi bütün insanların ortak özelliği değildir?
A
Düşünmek
B
Zevkler
C
Üzülmek
D
Konuşmak
Soru 3

      Özel gereksinimi olan bireylerin hayatın içinde daha etkin yer alabilmeleri için çeşitli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler ile özel gereksinimi olan bireyler, bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan okula, sinemaya, tiyatroya, parka kolaylıkla gidebilirler.
Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimi olan bireylerden birisi değildir?
A
Yaşlılar
B
Askerler
C
Ortopedik engelliler
D
Görme engelliler
Soru 4

    İnsanların pek çok ortak özelliği vardır. Aynı zamanda dünyada yaşayan bütün insanlar birbirinden farklıdır. Pek çok farklılıklar gibi tenimizin, saçımızın ve gözümüzün rengi; boyumuz, kilomuz ve yüzümüzün şekli gibi özelliklerimiz farklıdır.
Elif hangi farklılıklarımızdan bahsetmiştir?
A
Duygusal
B
Fiziksel
C
Düşünsel
D
Zihinsel
Soru 5
Bedensel ve düşünsel farklılıkları ne olursa olsun, bütün insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar bakımından hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir?
A
Eşitlik
B
Pozitif ayrımcılık
C
Adalet
D
Ayrıcalık
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir.
B
Adalet ve eşitlik birbirinden farklı kavramlardır.
C
Adalet, insani değerlerden biridir.
D
Adil toplumlarda bireyler güven duygusu içerisinde mutlu yaşarlar.
Soru 7
Toplumsal yaşamda bireyler arasında haklar bakımından ayrım gözetilmemesi ve var olan ayrımların ortadan kaldırılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A
Hukuk
B
Adalet
C
Demokrasi
D
Eşitlik
Soru 8

Herkes; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde ....................................... haklara sahiptir.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz?
A
farklı
B
güven
C
saygı
D
eşit
Soru 9

&nnbsp;     Yaşantımızda insanlar arasında eşitsizliğin oluştuğu veya adaletin sağlanmadığı durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle durumlarda doğru ile yanlışın, haklı ile haksızın ayırt edilmesini bekleriz.
Eğer toplumda adalet sağlanamaz ve eşitsizlik giderilmezse kendimizi nasıl hissederiz?
A
Mutlu
B
Huzurlu
C
Korkusuz
D
Güvensiz
Soru 10
Eşitlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Gerekli nitelikleri taşıyan bütün vatandaşlar seçme ve seçilme haklarını eşit şekilde kullanabilir, toplum hizmetine katılabilirler.
B
Toplumun her kesiminden kişiler kanun önünde ekonomik güçlerine göre değerlendirilir.
C
Yasalar önünde hiç kimseye onun bireysel özellikleri ve toplum içindeki konumuna bakılıp ayrıcalık tanınamaz.
D
Eşitliğin sağlandığı bir toplumda yasa ve kurallar herkese eşit bir şekilde uygulanır.
Soru 11
Adalet ve eşitlik kavramları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Özel gereksinimi olan bireylere farklı davranılması adaleti olumsuz etkiler.
B
Adaletin gerçekleşmesi için bireysel özelliklerimizin ve yeteneklerimizin dikkate alınması gerekir.
C
Adalet olmadığında eşit haklara sahip olmamızın bir anlamı yoktur.
D
Adaletin en önemli ilkelerinden biri eşitliktir.
Soru 12
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yasaların önünde herkes eşittir.
B
Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur.
C
Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.
D
Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır.
Soru 13

Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı ......................................... yapılamaz.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz?
A
eşitlik
B
adalet
C
güven
D
ayrımcılık
Soru 14
Aşağıdaki duygulardan hangisi yaşadığımız toplumla bütünleşmemizi ve kendimizi yaşadığımız topluma ait hissetmemizi engeller?
A
Adalet
B
Mutluluk
C
Eşitlik
D
Güvensizlik
Soru 15
Haklıyla haksızı ayırt etmeye ve herkese hakkı olanı vermeye ne denir?
A
Liyakat
B
Adalet
C
Islahat
D
İtaat
Soru 16

         Hepimiz sahip olduğumuz haklar bakımından eşitiz. Ancak haklarımızı kullanırken eşit imkânlara sahip olamayabiliriz. Bu durum bazen kişinin sahip olduğu bireysel özelliklerden (bedensel, duygusal ve zihinsel) bazen de içinde yaşadığı çevre koşullarından (sosyal, ekonomik ve kültürel) kaynaklanabilir.
Bunu ortadan kaldırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Kadınların çalışma hayatını kısıtlamak.
B
Çocuk ve yaşlıları koruyucu özel yasalar çıkarmak.
C
Herkesin yasaların verdiği haklardan yararlanması, adaletin sağlanması.
D
Çeşitli toplumsal ve yasal düzenlemeler yapmak.
Soru 17
Eşitlik ve adaletle ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğru değildir?
A
Eşitlik ve adaleti sağlamak için birey olarak hem kendimize adil davranılmasını gözetmeli hem de diğer insanlara karşı adil davranmalıyız.
B
Adil bir toplumda birlikte yaşama arzusu zayıflar, birlik ve beraberlik sağlanamaz.
C
Bir toplumda haksızlığın önlenebilmesinin koşulu eşitliğin ve adaletin sağlanmasıdır.
D
Adalet ve eşitliğin sağlanmadığı toplumlarda insan hak ve özgürlükleri çiğnenir ve düzen bozulur.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi bütün insanların farklı özelliklerinden birisi değildir?
A
İlgi ve yeteneklerimiz.
B
Sevmek, mutlu olmak, üzülmek gibi duygular taşımak.
C
Tercihlerimiz, yaşam şeklimiz ve zevklerimiz.
D
Düşünce biçimimiz ve fikirlerimiz,
Soru 19

      Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesine göre: Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Toplumda eşitlik yasalar ve kurallarla sağlanıp güvence altına alınır. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kanun ve yasalardan herkes eşit biçimde yararlandırılır.
B
Kadın hakları kadınlara ayrıcalık sağlamıştır.
C
Kadın erkek eşitliği yasalarla güvence altına alınmıştır.
D
Toplumda eşitlik yasalar ve kanunlarla korunmaktadır.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur?
A
Gülden Hanım hastalandığı için hastanede sağlık hizmetinden yararlanmıştır.
B
Metin Bey aynı işi yapan diğer arkadaşlarıyla aynı ücret almaktadır.
C
Muhsin Bey kendisi ile aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırılmaktadır.
D
Ayla Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvurduğu işe alınmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön