4.Sınıf Hak Özgürlük ve Sorumluluk

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Arkadaşlarının düşüncelerine ve haklarına saygı göstermek, başarılarını ve olumlu davranışlarını takdir etmek, sırrını başkalarıyla paylaşmamak hangi sorumluluklarımızdandır?
A
Kendimize karşı
B
Ailemize karşı
C
Kendimize karşı
D
Arkadaşlarımıza karşı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir?
A
Kamu Denetçiliği Kurumu
B
Okul meclisleri
C
Hastaneler
D
İl ve ilçe insan hakları kurulları
Soru 3

Dünya sadece insanlara ait değildir. İnsanlar dünyayı diğer canlılarla paylaşmaktadır. Yaşadığı çevrenin bir parçası olan insan; kendisine, ailesine, arkadaşlarına, doğaya, çevreye, hayvanlara ve ortak kültür mirasına karşı sorumludur.
Beden ve ruh sağlını korumak, kendisini yetiştirip doğru ve iyiye yönelmek, zamanını verimli kullanmak ve insan onuruna yakışır şekilde yaşamak hangi sorumluluklarımızdandır?
A
İnsanların arkadaşlarına karşı sorumluluklarındandır.
B
İnsanın ailesine karşı sorumluluklarındandır.
C
İnsanın çevreye karşı sorumluluklarındandır.
D
İnsanın kendisine karşı sorumluluklarındandır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır?
A
İzin almadan başkasının eşyasını kullanmak
B
Birlikte yapılacak etkinlikte onların fikrini dikkate almamak
C
Birlikte yaşadığımız yeri temiz tutmak
D
Düşüncemizi ifade ederken başkalarının onurunu kırmak
Soru 5
Aile bireylerine karşı saygı ve sevgi göstermek, aile içinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, dürüst davranmak, aile bireyleriyle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak hangi sorumluluklarımızdandır?
A
Ailemize karşı
B
Kendimize karşı
C
Arkadaşlarımıza karşı
D
Hayvanlara karşı
Soru 6
Yaşadığımız yeri temiz tutmak, kirletmemek, doğal varlıklara zarar vermemek ve doğal kaynakları bilinçli kullanmak hangi sorumluluklarımızdandır?
A
Hayvanlara karşı
B
Çevreye karşı
C
İnsanlığın ortak mirasına karşı
D
İnsanlara karşı
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Günlüğümün izinsiz okunması özel yaşama saygı hakkımın ihlal edilmesidir.
B
İnsan hakları toplumsal yaşam içerisinde anlam kazanır.
C
Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her insan eşittir.
D
Özgürlük ile sorumluluk arasında bir ilişki yoktur.
Soru 8

- Haklarımızın ihlal edilmesi kendimizi değersiz hissetmemize neden olur.

- Çocuklar hak ve özgürlükleri elde etmek için çaba göstermek zorundadır.

- Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına yapmamalıyız.

- Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?  
A
4
B
3
C
2
D
1
Soru 9
Aşağıdaki sorumluluklarımızdan hangisi insanların haklarına saygılı olmak ve yardımlaşmak şeklinde özetlenebilir?
A
Ailemize karşı
B
Kendimize karşı
C
Arkadaşlarımıza karşı
D
İnsanlara karşı
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Bazen sorunların çözümünde çatışma yolunu seçmek zorunda kalabiliriz.
İpucu:
Şiddet ve öfke sorunların çözümünde doğru bir yol değildir
B
Şiddet ve öfke sorunların çözümünde doğru bir yol değildir
C
Sorunları karşılıklı konuşarak veya güvendiğimiz birinin arabuluculuğu ile yapabiliriz.
D
Demokratik toplumlarda insanlar haksızlığa uğradığında sorunlarını uzlaşarak çözerler.
Soru 11
Kişinin herhangi bir zorlama olmadan kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesine ne denir?
A
Özgürlük
B
Hoşgörü
C
Bilinçlilik
D
Sorumluluk
Soru 12

Diğer canlılar yaptıkları davranışlar hakkında düşünmezler. Onlar içgüdüleriyle hareket ederler. Dolayısıyla yaptıkları davranışlardan sorumlu değillerdir. Fakat insanlar nasıl davranmaları gerektiğini düşünürler ve ona göre hareket ederler.

Aşağıdakilerden hangisi insanın verdiği kararların sonuçlarına katlanmasıdır?

A
Sorumluluk
B
Gereklilik
C
Özgürlük
D
Düşünme
Soru 13
Hak ve özgürlüklerimizle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Bizi ilgilendiren konularda bir karar alınırken fikrimizi söylemek bizim hakkımızdır.
B
Düşüncelerimizi ve kararlarımızı özgürce dile getirebiliriz.
C
Her zaman düşüncelerimizi ifade ederken, bir davranışta bulunurken ve seçimlerimizi yaparken sonuçlarını düşünmek zorunda değiliz.
D
Sonuçlarını düşünerek hareket etmek ve kararlarımızın sonuçlarına katlanmak bizim sorumluluğumuzdur.
Soru 14
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Bütün çocuklar haklarını kullanabilmektedirler.
B
İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur.
C
Bedensel ve ruhsal olarak kendini geliştirmek insanın kendisine karşı sorumluluğudur.
D
Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?
A
Sırlarını başkaları ile paylaşmamak
B
Başarılarını takdir etmek
C
Alay edip eğlenmek
D
Saygı duymak
Soru 16

Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiği zaman hakkımızı aramak için çeşitli yollara başvururuz. Bu durumda öncelikle karşı tarafla anlaşmaya çalışmalıyız. Bunu, karşılıklı konuşarak veya güvendiğimiz birinin arabuluculuğu ile yapabiliriz.
Eğer karşı tarafla uzlaşma yoluyla anlaşma sağlayamazsak hangi yola başvurmalıyız?
A
Yasal
B
Kavga
C
Şiddete
D
Önemsemeliyiz
Soru 17
Hayvanlara kötü davranmamak, zarar vermemek, sevgi ve şefkat göstermek hangi sorumluluklarımızdandır?
A
Hayvanlara karşı
B
İnsanlara karşı
C
İnsanlığın ortak mirasına karşı
D
Çevreye karşı
Soru 18
Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
A
İnsan hakları kuruluna başvurmak
B
Kavga etmek
C
Anlaşma sağlamak
D
Yasal yollara başvurmak
Soru 19
Özgürlükle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Diğer canlılar yaptıkları davranışlar hakkında düşünmezler.
B
Verdikleri kararlar insanlara sorumluluk yükler.
C
Özgür ve sorumlu olan tek canlı insandır.
D
Hayvanlar içgüdüleriyle hareket ettikleri için sorumludur.
Soru 20
Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların neler olduğunu öğrenmek ve onlara zarar vermemek hangi sorumluluklarımızdandır?
A
Çevreye karşı
B
İnsanlığın ortak mirasına karşı
C
Kendimize karşı
D
İnsanlara karşı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön