4.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Binler bölüğünde 142, birler bölüğünde 34 olan sayı hangisidir?    
A
340 142
B
142 034
C
34 142
D
142 340
Soru 2
Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır?  
A
3 –6 –12 –24 –48 –96 –192
B
7 – 14 – 28 – 56 – 112 – 224
C
10 – 15 – 25 – 40 – 60 – 85
D
4 – 8 – 16 – 32 – 64 – 128
Soru 3
işleminde verilmeyen eksilen hangisine eşittir?    
A
9 925
B
9 025
C
9 015
D
8 025
Soru 4
işleminde A+B+C işleminin sonucu hangisidir?    
A
13
B
14
C
15
D
12
Soru 5
6 78A sayısının en yakın onluğu 6 780 olduğuna göre, “A” yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?    
A
10
B
11
C
21
D
35
Soru 6
Aşağıda verilen çözümlemelerden hangisi doğru değildir?    
A
801 464 ⇒ (8x100 000) + (1x10000) + (1x1000) + (4x100) + (6x10) + (4x1)
B
867 389 ⇒ (8x100 000) + (6x10 000) + (7x1000) + (3x100) + (8x10) + (9x1)
C
245 394 ⇒ (2x100 000) + (4x10 000) + (5x1000) + (3x100) + (9x10) + (4x1)
D
704 187 ⇒ (7x100 000) + (4x1000) + (1x100) + (8x10) + (7x1)
Soru 7
3 500’den başlayarak ileriye doğru yüzer ritmik sayarken beşinci sırada hangisi söylenir?    
A
8 600
B
4 000
C
8 500
D
3 900
Soru 8
yandaki toplama işleminin sonucu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?  
A
4 368
B
3 368
C
3 358
D
3 468
Soru 9
405 374 sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Binler basamağında en küçük rakam yer alır.
B
Onlar basamağındaki rakam, yüz binler basamağındaki rakamdan 3 fazladır.
C
Binler bölüğündeki rakamların sayı değeri toplamı 9’dur.
D
“Dört yüz beş bin üç yüz yetmiş dört” şeklinde okunur.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinin okunuşu yanlış verilmiştir?    
A
9 259 = dokuz bin iki yüz elli dokuz
B
1 014 = bin yüz dört
C
3 642 = dört bin yüz seksen beş
D
8 654 = yedi bin iki yüz elli dokuz
Soru 11
(Doksan dört bin dokuz yüz on beş)okunuşu verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?    
A
940 951
B
94 915
C
904 915
D
94 951
Soru 12
işleminin sonucu hangisidir?    
A
2 208
B
2 318
C
2 218
D
3 208
Soru 13
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğru değildir?    
A
425 010 > 422 020 > 421 000
B
975 176 > 972 142 > 972 180
C
5 376 < 57 875 < 321 136
D
321 738 < 322 001 < 322 010
Soru 14
Bir çıkarma işleminde çıkan, dört basamaklı rakamları farklı en küçük çift sayıdır. Fark 2457 olduğuna göre, eksilen sayı kaçtır?
A
2 581
B
3 481
C
3 381
D
4 381
Soru 15
işleminde verilmeyen çıkan hangisidir?    
A
2 979
B
3 189
C
2 079
D
3 089
Soru 16
Efe, ileriye doğru biner ritmik sayma yaptığında söylediği yedinci sayı 8 102’dir. Buna göre, Efe saymaya hangi sayıdan başlamıştır?  
A
2 102
B
3 102
C
1 102
D
2 120
Soru 17
9 875 - 7 102 - 5 647 aşağıdakilerden hangisi verilen sayıların okunuşlarından birisi değildir?    
A
dokuz bin sekiz yüz yetmiş beş
B
yedi bin yüz iki
C
dört bin bir
D
beş bin altı yüz kırk yedi
Soru 18
Aşağıdaki sayıların en yakın yüzlükleri karşılarında verilmiştir. Verilenlerden hangileri yanlıştır?    
A
485 876 → 785 900
B
244950 → 245 000
C
315 356 → 315 300
D
321 766 → 321 800
Soru 19
aşağıdakilerden hangisi yandaki işlemde verilmeyen rakamlardan birisi değildir?    
A
3
B
8
C
4
D
6
Soru 20
Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin okunuşu yanlış verilmiştir?    
A
8259 ⇒ sekiz bin iki yüz elli dokuz
B
5120 ⇒ beş bin iki yüz on
C
1054 ⇒ bin elli dört
D
5603 ⇒ beş bin altı yüz üç
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön